Allwedd Castell Caerdydd i Ysgolion

Mae Castell Caerdydd yn ehangu cynllun Allwedd Castell Caerdydd i bob ysgol yng Nghaerdydd.  Os ydych chi'n athro yng Nghaerdydd ac am ddod â grŵp i'r Castell yn rheolaidd, gallwch wneud hynny'n hawdd ac yn rhatach o lawer.

Am dâl blynyddol o £30, gall athro ddod â hyd at 180 o blant ar un ymweliad â'r Castell am ddim, neu gyfanswm o 180 o blant dros 6 ymweliad mewn blwyddyn.

 

Nodyn pwysig  

Mae'r cynllun ar agor i ysgolion a cholegau o fewn awdurdod unedol Caerdydd. Nid yw ysgolion iaith yng Nghaerdydd yn gymwys. Diffinnir plentyn fel unrhyw un sydd mewn addysg lawn, amser mewn ysgol neu goleg yng Nghaerdydd, hyd at 18 oed. Caiff plant dan 5 oed fynediad am ddim i'r Castell. Ni allwch ddefnyddio eich ymweliad am ddim ar gyfer unrhyw weithgarwch addysgol arall ar y safle a drefnir gan Wasanaeth Addysg Castell Caerdydd, Firing Line: Amgueddfa'r Milwr Cymreig, Castell Caerdydd na sefydliad trydydd parti.  Mae Allwedd y Castell i Ysgolion ond yn ddilys yn ystod y tymor, ac ni ellir ei defnyddio mewn digwyddiadau arbennig fel Joust! nac ar benwythnosau.