Amseroedd Agor

Mae Castell Caerdydd ar agor 7 niwrnod yr wythnos, drwy’r flwyddyn (ac eithrio 25, 26 Rhagfyr,1 Ionawr).
Mae mynediad olaf i'r Castell a'i diroedd am 5pm (Mawrth - Hydref) a 4pm ( Tachwedd - Chwefror)
Ddydd Sadwrn 21 Hydref, bydd y Castell yn cau’n gynnar achos digwyddiad preifat. Bydd mynediad olaf i’r Tŷ a’r daith olaf am 4pm. Mynediad i’r Tiroedd, Gorthwr / Llochesi Rhyfel, caffi, siop ac amgueddfa filwrol Firing Line ar gael yn ôl yr arfer tan 5pm am ffi is. Safle’n cau am 6pm. Ymddiheurwn am hyn. 

 

 

Maw - Hyd

Tach - Chwe 

Y Castell yn agor (Y Ganolfan Ddehongli, Firing Line, caffi a'r Gorthwr)

9am

Rhandai'r Castell yn agor

9.30am

Taith Gyntaf o 'r Tŷ 

10am

Mynediad olaf i Randai'r Castell, cyflwyniad ffilm olaf a caffi'n cau

5pm

4pm  

Rhannu'r taith clywedol olaf, Rhandai'r Castell a Firing Line yn cau

5.30pm

4.30pm

Mynediad olaf i'r Castell a'i diroedd 

5pm

4pm

Y Castell yn cau

6pm

5pm