Cynllunio eich ymweliad  

 
Dydd Mercher 6 Medi
Noder – bydd newidiadau i brisiau derbyn ddydd Mercher 6 Medi gan fod Antiques Roadshow y BBC yn cael ei ffilmio yn y Castell. 
Bydd mynediad am ddim i Antiques Roadshow y BBC yn nhiroedd y Castell.  Mae mynediad i weld Rhandai’r Castell trwy daith dywysedig yn unig am y gost ganlynol:   
Oedolion:  £6;  Plant: £4; Henoed:  £5; Myfyrwyr:  £5
Cynhelir teithiau gydol y dydd, yn dechrau am 10am gyda’r daith olaf am 5pm. Mae teithiau o’r tŷ yn para 45 munud ac efallai na fyddant yn addas i ymwelwyr â phroblemau symudedd. Mae tocynnau ar gael ar y diwrnod o Swyddfa Docynnau'r Castell yn unig.
Sylwer y bydd Amgueddfa Firing Line ar gau ac ni fydd tywysyddion sain ar gael. Rydym yn disgwyl iddi fod yn brysur iawn ar y safle ac efallai na fydd ardaloedd fel y Gorthwr a’r Llochesi Amser Rhyfel yn hygyrch.     
Mae Allwedd y Castell a Thocyn Tymor yn ddilys ar gyfer mynediad i diroedd y Castell yn unig.   Ni fydd gostyngiadau eraill fel tocynnau teulu neu ostyngiadau hyrwyddol gyda bysus City Sightseeing
 

 

Dyma gyngor defnyddiol i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad â Chastell Caerdydd.

Mae’r Ganolfan Ddehongli yn lle gwych i ddechrau eich ymweliad. Gallwch wylio’r ffilm a chasglu offer taith glywedol am ddim cyn mynd ar daith drwy’r gerddi, y bylchfuriau, y llochesau o gyfnod yr Ail Ryfel Byd, y Gorthwr Normanaidd a’r Ystafelloedd Fictoraidd godidog. Gallwch hefyd ymweld â Firing Line: Amgueddfa'r Milwr Cymreig yn yr un lleoliad.

Os hoffech, gallwch ymuno ag un o’r teithiau tywys drwy ystafelloedd y castell, dan arweiniad un o’n tywyswyr gwybodus, a rhyfeddu at ysblander a chyfoeth yr ystafelloedd.

Cynhelir Teithiau Tywys ar yr awr, bob dydd. Gallwch ddilyn un ar unrhyw adeg. Holwch yn y Swyddfa Docynnau am fanylion.

Ceir teithiau tywys i Dŵr ysblennydd y Cloc ar benwythnosau hefyd. Gallwch brynu tocynnau yn y Swyddfa Docynnau.

Cliciwch yma i lawrlwytho ap swyddogol Castell Caerdydd

Os oes angen seibiant arnoch, mae’r caffi yn lle gwych i eistedd ac ymlacio ynddo. Gallwch weld y fwydlen yma.

 

Ymweld gyda phlant

Mae digon i’w weld a gwneud:

  • Ewch i Ardal y Plant (Y Ganolfan Ddehongli), theatr bypedau a gwisgoedd i blant.
  • Codwch y daith glywedol i blant
  • Codwch lyfryn Llwybr y Teulu a Llwybr yr Anifeiliaid (codir tâl bach am y rhain) sy’n llawn o gwisiau a chwestiynau (Dilynwch y ddolen i weld yr atebion)

Rydym hefyd yn cynnig y cyfleusterau canlynol:

  • Man cadw bygis
  • Cyfleusterau newid i fabanod
  • Gwasanaeth cynhesu bwyd a llaeth yn y caffi
  • Prydau plant ar gael yn y caffi
  • Cadeiriau uchel yn y caffi