Allwedd y Castell
Allwedd y Castell >
Cofrestrwch i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau

Joust!

01 - 02
Gorffennaf

Antur Ganoloesol Gyffrous

 

Dyma un o ffefrynnau’r torfeydd a diwrnod allan heb ei ail i’r teulu, lle bydd ‘The Knights of Royal England’  yn dychwelyd i ddathlu eu dengmlwyddiant yn y Castell gyda sioe ragorol ac arddangosiad epig o sgiliau ymwan a marchogaeth.   

Di-hid a dewr, galluog a chystadleuol, bydd y marchogion yn mynd amdani wrth iddynt ymosod ar wib ar eu meirch ffyddlon. Bydd y gwaywffyn yn hollti wrth i’r marchogion ymladd o’u cyfrwyau a chyflawni rhai campau rhyfeddol ar eu meirch.     

Mwynhewch y pasiantri, gwawdiwch neu cymeradwywch eich hoff farchog, ymunwch ym mharêd y plant, gorymdaith dreigiau, gwisgwch yn nillad y cyfnod a bod yn rhan o'r sioe.  Bydd hefyd sesiynau adrodd storïau, cerddorion crwydrol, arddangosfeydd ymladd a chyfle i ymweld â gwersyll canoloesol yn ystod y digwyddiad arbennig hwn.  

Amser

Digwyddiad

Lleoliad  

10.00

Adrodd Straeon

Wrth ymyl y Trebuchet

10.30

 

Dril Plant

 

 

Wrth ymyl yr Arena Frwydro (Ward Mewnol)

 

11.00

Arddangosfa Frwydro

Arena Frwydro (Ward Mewnol)

 

11.30

 

Gorymdaith y Dreigiau

 

Dewch i gwrdd o dan y Goeden Fawr wrth y Fynedfa

 

12.00

Joust! Marchogion Brenhinol Lloegr

Prif Arena

13.00

 

Adrodd Straeon – Chwedlau Cymreig Canoloesol

 

 

Wrth ymyl y Trebuchet

 

Amser

Digwyddiad

Lleoliad  

13.15

Brwydr Agincourt -

Eich cyfle i ymuno yn y frwydr

Arena Frwydro (Ward Mewnol)

14.00

 

Dril Plant

 

 

Wrth ymyl yr Arena Frwydro (Ward Mewnol)

 

14.30

Gorymdaith y Dreigiau

Dewch i gwrdd o dan y Goeden Fawr wrth y Fynedfa

15.00

 

Joust! Marchogion Brenhinol Lloegr

 

Prif Arena

16:00

Arddangosfa Frwydro

Arena Frwydro (Ward Mewnol)

16:15

 

Adrodd Straeon

 

 

Wrth ymyl y Trebuchet

 

16.30

 

Dril Plant

 

 

Wrth ymyl yr Arena Frwydro (Ward Mewnol)

 

 

Drwy gydol y digwyddiad (ac eithrio yn ystod y prif arddangosfeydd) bydd nifer o weithgareddau ychwanegol yn cynnwys:

 - Neidiwch ar gefn y Ceffyl Ymryson Pren - ( tâl ychwanegol)

 - Sgiliau Jyglo/Syrcas

- Barbwr Llawfeddyg (Meddygaeth Ganoloesol)

- Cerddoriaeth gan Minstrels de Clare

- Gwarchodlu Castell Caerdydd – Gwersyll Canoloesol

- Dewch i gwrdd â’r Arfogwr a dysgwch am ei grefft

- Dysgwch sut mae “maille” (maelwisg) yn cael ei wneud

- Dewch i gwrdd â’r saer saethau i ddysgu am ei waith

- Gwisgwch helmedau ac arfwisg yn y babell arfwisg

- Dysgwch mwy am ein magnel (wrth ymyl y Trebuchet)

- Dewch i gwrdd â’n Hadar Ysglyfaethus (Arena Hebogyddiaeth)

- Cystadleuaeth liwio

- Mochyn Rhost

 

Cadwch lygad hefyd am ein dwy ddraig gyfeillgar iawn a fydd yn gwneud sawl ymddangosiad drwy gydol y dydd.

 

 

Mae ffi archebu ar gyfer tocynnau ar-lein neu gellir prynu tocynnau yn bersonol yn Swyddfa Docynnau’r Castell neu ar 029 2087 8100 lle ni codir ffi archebu.

 

Tocynnau:

Oedolion: £15.50; Pobl hŷn £13; Plant: £10; Plant dan 5: AM DDIM

Arbedion teulu: Tocynnau teulu i 4 (2 oedolyn a 2 blentyn): £43; Tocyn tadcu a mamgu i 4 ( 2 oedolyn hŷn a 2 blentyn): £39   

Tâl bychan am weithgareddau ychwanegol.  

10% o ostyngiad i ddeiliaid Allwedd y Castell a Thocyn Tymor Caerdydd ar brisiau’r tocynnau uchod pan ddewch eich hun i’r Swyddfa Docynnau. Dewch â’ch Allweddau’r Castell / Tocynnau Tymor gyda chi i gael eich gostyngiad.   

 

 

Sylwch y bydd y tocyn hwn yn rhoi mynediad i chi hefyd i’r Ganolfan Ddehongli a mynediad i’r Gorthwr, os bydd lle ar gael. Bydd amgueddfa’r Firing Line ar gau ac ni fydd teithiau glywedol ar gael. Tâl ychwanegol am daith o gwmpas y Tŷ.