Allwedd y Castell
Allwedd y Castell >
Cofrestrwch i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau

Joust!

01 - 02
Gorffennaf

Antur Ganoloesol Gyffrous

 

Dyma un o ffefrynnau’r torfeydd a diwrnod allan heb ei ail i’r teulu, lle bydd ‘The Knights of Royal England’  yn dychwelyd i ddathlu eu dengmlwyddiant yn y Castell gyda sioe ragorol ac arddangosiad epig o sgiliau ymwan a marchogaeth.   

Di-hid a dewr, galluog a chystadleuol, bydd y marchogion yn mynd amdani wrth iddynt ymosod ar wib ar eu meirch ffyddlon. Bydd y gwaywffyn yn hollti wrth i’r marchogion ymladd o’u cyfrwyau a chyflawni rhai campau rhyfeddol ar eu meirch.     

Mwynhewch y pasiantri, gwawdiwch neu cymeradwywch eich hoff farchog, ymunwch ym mharêd y plant, gorymdaith dreigiau, gwisgwch yn nillad y cyfnod a bod yn rhan o'r sioe.  Bydd hefyd sesiynau adrodd storïau, cerddorion crwydrol, arddangosfeydd ymladd a chyfle i ymweld â gwersyll canoloesol yn ystod y digwyddiad arbennig hwn.  

 

 

Mae ffi archebu ar gyfer tocynnau ar-lein neu gellir prynu tocynnau yn bersonol yn Swyddfa Docynnau’r Castell neu ar 029 2087 8100 lle ni codir ffi archebu.

Tocynnau cynnig cynnar – arbedwch arian - rhaid archebu cyn dydd Llun 26 Mehefin

Oedolion: £13.00; Pobl Hŷn: £11; Plant: £8.50; Plant dan 5oed: AM DDIM

Arbedion i’r Teulu: Tocyn teulu i 4 (2 oedolion a 2 blentyn): £37; Tocyn Tad-cu a Mam-gu i 4 ( 2 oedolyn hŷn a 2 blentyn): £33   

Tocynnau:

Oedolion: £15.50; Pobl hŷn £13; Plant: £10; Plant dan 5: AM DDIM

Arbedion teulu: Tocynnau teulu i 4 (2 oedolyn a 2 blentyn): £43; Tocyn tadcu a mamgu i 4 ( 2 oedolyn hŷn a 2 blentyn): £39   

Tâl bychan am weithgareddau ychwanegol.  

10% o ostyngiad i ddeiliaid Allwedd y Castell a Thocyn Tymor Caerdydd ar brisiau’r tocynnau uchod pan ddewch eich hun i’r Swyddfa Docynnau. Dewch â’ch Allweddau’r Castell / Tocynnau Tymor gyda chi i gael eich gostyngiad.   

 

 

Sylwch y bydd y tocyn hwn yn rhoi mynediad i chi hefyd i’r Ganolfan Ddehongli a mynediad i’r Gorthwr, os bydd lle ar gael. Bydd amgueddfa’r Firing Line ar gau ac ni fydd teithiau glywedol ar gael. Tâl ychwanegol am daith o gwmpas y Tŷ.