Cofrestrwch i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau

Sgarmes Ganoloesol Fawreddog

19 - 20
Awst

 

10am - 5pm

Diwrnod yn llawn golygfeydd a seiniau bywyd ganrifoedd yn ôl gyda phrysurdeb di-baid gwersyll canoloesol, cerddoriaeth, gemau, arddangosiadau a chyfle i roi cynnig ar saethyddiaeth. Gyda phebyll lliwgar, marchogion bonheddig ac arddangosiadau hebogyddiaeth diddorol mae hwn yn addo bod yn ddiwrnod gwych o deithio yn ôl drwy amser a mwynhau hwyl ddi-ben-draw i'r teulu. 

 Tocyn Digwyddiad Arbennig:

Tocynnau ar gael ar y dydd yn Swyddfa Docynnau’r Castell neu ymlaen llaw drwy ffonio 029 2087 8100. Nid oes rhaid archebu ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.

 Oedolion: £6; Pobl Hŷn: £5; Plant: £4

Deiliaid Allwedd y Castell: Oedolion: £4; Pobl Hŷn: £3; Plant: £2

 Tâl bach am weithgareddau ychwanegol.

Nid yw'r tocyn hwn yn rhoi mynediad i Ystafelloedd y Castell, y Gorthwr, Firing Line na’r Daith Glywedol.

 

Amserlen

Amser

Digwyddiad

10.30

Amser stori

11.30

Cystadleuaeth Saethyddiaeth (Sgweieriaid)

12.00

Amser stori

13.00

Arddangosfa Hebogyddiaeth

14.00

Gornest

15.00

Amser Stori

16.00

Sgarmes