Cofrestrwch i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau

Digwyddiadau Calan Gaeaf

28
Hydref
05
Tachwedd
Dydd Mercher 10 - Dydd Mercher 31 Hydref

Taith Ysbrydion

Dewch i ddysgu am hanes y Castell o safbwynt hollol wahanol: trwy hanesion am ysbrydion o’r amser a fu a heddiw.

Darperir y teithiau trwy bartneriaeth rhwng Castell Caerdydd a Cardiff History and Hauntings.

http://www.cardiffhistory.co.uk/index.php?p=35


Dydd Sadwrn 28 – dydd Mawrth 31 Hydref

Marchogion Annaearol

 Bydd pethau od iawn yn digwydd wrth i’r marchogion annaearol ymddangos o amgylch tiroedd y Castell gyda’u storïau bwganllyd ac arddangosiadau ymladd arswydus.  Ymhlith y gweithgareddau y codir amdanynt mae Rhoi Tro ar Fagnelau a phabell grefftau

Mynediad arferol neu Allwedd Castell Caerdydd ddilys.  Does dim angen cadw lle ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.


Dydd Mercher 1 Tachwedd

Bwystfilod Bach

Amseroedd penodol:  10.15 / 11.30 / 12.45 / 14.30 

Cyfle i gwrdd â bwystfilod bach go iawn - nadroedd, madfallod a phryfed cop i enwi dim ond rhai!    

Pob tocyn £3.50 y pen yn ychwanegol at y ffi fynediad arferol neu Allwedd y Castell dilys. 

Tocynnau: Niferoedd cyfyngedig – ffoniwch 029 2087 8100 neu galwch heibio’r Swyddfa Docynnau.


Llwybr Calan Gaeaf

Mynnwch gopi o’n taflen Llwybr Calan Gaeaf a gweld os gallwch chi ddod o hyd i’r atebion i’r posau o amgylch y safle. 

Ar gael o’r Swyddfa Docynnau. 

Tocyn mynediad arferol neu Allwedd y Castell / Tocyn Tymor dilys ynghyd â £1 fesul llwybr.


Dydd Llun 30 Hydref -  Dydd Sul 5 Tachwedd 

Sinema Danddaearol - Nos Galan Gaeaf

Bydd pethau rhyfedd yn digwydd o dan Gastell Caerdydd