Cofrestrwch i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau

Groto Siôn Corn

25
Tachwedd
23
Rhagfyr

Daw Siôn Corn yn ôl i’w Groto hudol yn y Tŵr Du, un o rannau hynaf a mwyaf diddorol y Castell.  Yno bydd yn aros i rannu’i anrhegion i blant da. Bydd digon o gyfle i chi dynnu lluniau o’ch teulu i gofio’ch ymweliad.

Wedi Gwerthu Allan

Hoffai Castell Caerdydd roi sicrwydd i gwsmeriaid sydd wedi prynu tocynnau ar gyfer Grotto Siôn Corn drwy Ticketline UK fod eu tocynnau yn dal yn ddilys ar gyfer y sesiwn y’u prynwyd ar ei chyfer.  Gofynnir i bob cwsmer argraffu eu tocynnau/e-bost yn cadarnhau archeb a dod â’r rheiny gyda nhw i’w gwirio ar y dydd.  Mae’r holl docynnau ar gyfer Grotto Siôn Corn wedi’u gwerthu ac nid ydym yn gallu ad-dalu, cyfnewid neu ychwanegu unrhyw docynnau.  Nodwch os mai dim ond yr e-bost yn cadarnhau’r archeb sydd gennych nid oes modd i ni gadarnhau amser y sesiwn a byddwn yn defnyddio system aros i ddelio â’r holl archebion.  Cysylltwch â’r Castell i gael rhagor o wybodaeth.

 

  

 Yn gynwysedig yn eich Tocyn Siôn Corn:

  • Ymweliad â Groto Siôn Corn (i gynnwys 2 oedolyn)
  • Anrheg Nadolig Arbennig 
  • Cyfle i weld yr addurniadau Nadolig yn Ystafelloedd y Castell a siarad â'r tywyswyr
  • Dilynwch Trywydd y Nadolig o fewn y tŷ i gael cyfle i ennill tocyn i Joust 2018
  • Gweithgaredd Crefftau Nadolig
  • Gostyngiadau yn y Caffi i Ymwelwyr â’r Groto
  • Mynediad i diroedd y Castell, gan gynnwys y Gorthwr, y Twneli a Llwybr y Bylchfur

 

Nid yw’r wybodaeth hon yn dangos argaeledd tocynnau yn fyw. I gael gwybodaeth gywir ewch i wefan Ticketline neu ffoniwch 029 20 230 130