Cofrestrwch i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau

Groto Siôn Corn

25
Tachwedd
23
Rhagfyr

Daw Siôn Corn yn ôl i’w Groto hudol yn y Tŵr Du, un o rannau hynaf a mwyaf diddorol y Castell.  Yno bydd yn aros i rannu’i anrhegion i blant da. Bydd digon o gyfle i chi dynnu lluniau o’ch teulu i gofio’ch ymweliad.

Wedi Gwerthu Allan

 Yn gynwysedig yn eich Tocyn Siôn Corn:

  • Ymweliad â Groto Siôn Corn (i gynnwys 2 oedolyn)
  • Anrheg Nadolig Arbennig 
  • Cyfle i weld yr addurniadau Nadolig yn Ystafelloedd y Castell a siarad â'r tywyswyr
  • Dilynwch Trywydd y Nadolig o fewn y tŷ i gael cyfle i ennill tocyn i Joust 2018
  • Gweithgaredd Crefftau Nadolig
  • Gostyngiadau yn y Caffi i Ymwelwyr â’r Groto
  • Mynediad i diroedd y Castell, gan gynnwys y Gorthwr, y Twneli a Llwybr y Bylchfur

 

Nid yw’r wybodaeth hon yn dangos argaeledd tocynnau yn fyw. I gael gwybodaeth gywir ewch i wefan Ticketline neu ffoniwch 029 20 230 130