Cofrestrwch i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau

Taith Ysbrydion Castell Caerdydd

08
Ionawr
25
Chwefror

Dewch i ddysgu am hanes y Castell o safbwynt hollol wahanol: trwy hanesion am ysbrydion o’r amser a fu a heddiw. Mae hon yn daith “dim nonsens, dim gimics" sy’n seiliedig ar ymchwil gadarn, a fydd yn cael ei harwain dan olau ffagl o ystafelloedd y Castell, a’r union lefydd lle mae pethau anesboniadwy wedi’u gweld, eu clywed a'u teimlo dro ar ôl tro dros y canrifoedd. Caiff hanesion yr ysbrydion eu hadrodd yn y tywyllwch, gan ddatgelu sut, yn ystod y nos, y mae gan y Castell gymeriad hollol wahanol, atmosfferig ac iasol! 

Darperir y teithiau trwy bartneriaeth rhwng Castell Caerdydd a Cardiff History and Hauntings.

 

Rhaid archebu’n uniongyrchol trwy Cardiff History and Hauntings.

 
Iau 11eg Ion - Taith Ysbryd Hanfodol - 19:30
Gwener 12ed Ion - Taith Ysbryd PREMIWM - 19:30
Sadwrn 13eg Ion - Taith Ysbryd PREMIWM - 19:30
Sul 14eg Ion - Taith Ysbryd Hanfodol - 19:30
Iau 18ed Ion - Taith Ysbryd Hanfodol - 19:30
Gwener 19eg Ion - Taith Ysbryd PREMIWM - 19:30
Sadwrn 20ed Jan Ion - Taith Ysbryd PREMIWM - 19:30
Sul 21ain Ion - Taith Ysbryd Hanfodol - 19:30
Iau 25ain Ion - Taith Ysbryd Hanfodol - 19:30
Gwener 26ain Ion - Taith Ysbryd HANNER NOS - 22:30
Gwener 2ail Chw - Taith Ysbryd PREMIWM - 19:30
Sul 4ydd Chw - Taith Ysbryd Hanfodol - 19:30
Gwener 9fed Chw - Taith Ysbryd PREMIWM - 19:30
Sul 11eg Chw - Taith Ysbryd Hanfodol - 19:30
Iau 15eg Chw - Taith Ysbryd Hanfodol - 19:30
Gwener 16eg Chw - Taith Ysbryd HANNER NOS - 22:30
Sul 18eg Chw - Taith Ysbryd Hanfodol - 19:30
Iau 22ain Chw - Taith Ysbryd Hanfodol - 19:30
Gwener 23ain Chw - Taith Ysbryd PREMIWM - 19:30
Sul 25ain Chw - Taith Ysbryd Hanfodol - 19:30