Tocynnau

Gyda’r tocyn am bris arbennig, cewch fynediad i diroedd y Castell, Ystafelloedd y Castell, y Gorthwr, y Twneli Rhyfel , Y Ganolfan Ddehongli, Firing Line: Amgueddfa'r Milwr Cymreig, a thaith glywedol am ddim (yn dibynnu ar argaeledd).  

 
 

Tocyn Y Castell

+ Taith o'r Tŷ

Oedolyn

£12.50

+ £3.25

Plentyn (5 - 16 Oed)*

£9

+ £2

Henoed

£10.95

+ £2.75

Myfyriwr

£10.95

+ £2.75

Tocyn Teulu Oedolion (2 Oedolyn 2 Blentyn)

£37

+ £8.40

Tocyn Teulu Hŷn (2 Berson Hŷn 2 Blentyn

£34

+ £7.40

Plant o dan 5

Am Ddim

 

*Mae angen i blant 16 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn.

 

Mae Tocyn y Castell yn cynnwys:

  • Taith glywedol am ddim (Yn dibynnu ar argaeledd)
  • Ystafelloedd wedi eu haddurno'n ysblennydd yn y Tŷ
  • Gorthwr Canoloesol
  • Llochesi o'r Ail Ryfel Byd
  • Mur Rhufeinig
  • Firing Line: Castell Caerdydd Amgueddfa'r Milwr Cymreig
  • Sioe ffilmiau

 

Ychwanegwch Daith y Tŷ am £3.25

Gallwch ychwanegu taith o amgylch y tŷ gydag un o’n tywyswyr arbenigol am £3.25 (gostyngiadau ar gael) i weld rhagor o ystafelloedd moethus a chain y Castell. Bydd y daith yn para tua 50 munud.

Bydd y tywysydd yn mynd â chi i weld ystafelloedd nad ydynt wedi’u cynnwys ym mhris Tocyn y Castell, gan gynnwys Ystafell Ysmygu’r Gaeaf, y Meithrinfa,  y Lolfa, Ystafell Wely’r Arglwydd Bute a’r Ardd ar ben y to.

Os bydd digwyddiad arbennig yn cael ei gynnal ar y safle, mae’n bosib y codir tâl ychwanegol.

Dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar y safle.