Tocynnau

Gyda’r tocyn am bris arbennig, cewch fynediad i diroedd y Castell, Ystafelloedd y Castell, y Gorthwr, y Twneli Rhyfel , Y Ganolfan Ddehongli, Firing Line: Amgueddfa'r Milwr Cymreig, a thaith glywedol am ddim (yn dibynnu ar argaeledd).

 
Dydd Mercher 6 Medi
Noder – bydd newidiadau i brisiau derbyn ddydd Mercher 6 Medi gan fod Antiques Roadshow y BBC yn cael ei ffilmio yn y Castell. 
Bydd mynediad am ddim i Antiques Roadshow y BBC yn nhiroedd y Castell.  Mae mynediad i weld Rhandai’r Castell trwy daith dywysedig yn unig am y gost ganlynol:   
Oedolion:  £6;  Plant: £4; Henoed:  £5; Myfyrwyr:  £5
Cynhelir teithiau gydol y dydd, yn dechrau am 10am gyda’r daith olaf am 5pm. Mae teithiau o’r tŷ yn para 45 munud ac efallai na fyddant yn addas i ymwelwyr â phroblemau symudedd. Mae tocynnau ar gael ar y diwrnod o Swyddfa Docynnau'r Castell yn unig.
Sylwer y bydd Amgueddfa Firing Line ar gau ac ni fydd tywysyddion sain ar gael. Rydym yn disgwyl iddi fod yn brysur iawn ar y safle ac efallai na fydd ardaloedd fel y Gorthwr a’r Llochesi Amser Rhyfel yn hygyrch.     
Mae Allwedd y Castell a Thocyn Tymor yn ddilys ar gyfer mynediad i diroedd y Castell yn unig.   Ni fydd gostyngiadau eraill fel tocynnau teulu neu ostyngiadau hyrwyddol gyda bysus City Sightseeing yn gymwys.
 
 

Tocyn Y Castell

+ Taith o'r Tŷ

Oedolyn

£12.50

+ £3.25

Plentyn (5 - 16 Oed)*

£9

+ £2

Henoed

£10.95

+ £2.75

Myfyriwr

£10.95

+ £2.75

Tocyn Teulu Oedolion (2 Oedolyn 2 Blentyn)

£37

+ £8.40

Tocyn Teulu Hŷn (2 Berson Hŷn 2 Blentyn

£34

+ £7.40

Plant o dan 5

Am Ddim

 

*Mae angen i blant 16 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn.

 

Mae Tocyn y Castell yn cynnwys:

  • Taith glywedol am ddim (Yn dibynnu ar argaeledd)
  • Ystafelloedd wedi eu haddurno'n ysblennydd yn y Tŷ
  • Gorthwr Canoloesol
  • Llochesi o'r Ail Ryfel Byd
  • Mur Rhufeinig
  • Firing Line: Castell Caerdydd Amgueddfa'r Milwr Cymreig
  • Sioe ffilmiau

 

Ychwanegwch Daith y Tŷ am £3.25

Gallwch ychwanegu taith o amgylch y tŷ gydag un o’n tywyswyr arbenigol am £3.25 (gostyngiadau ar gael) i weld rhagor o ystafelloedd moethus a chain y Castell. Bydd y daith yn para tua 50 munud.

Bydd y tywysydd yn mynd â chi i weld ystafelloedd nad ydynt wedi’u cynnwys ym mhris Tocyn y Castell, gan gynnwys Ystafell Ysmygu’r Gaeaf, y Meithrinfa,  y Lolfa, Ystafell Wely’r Arglwydd Bute a’r Ardd ar ben y to.

Os bydd digwyddiad arbennig yn cael ei gynnal ar y safle, mae’n bosib y codir tâl ychwanegol.

Dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar y safle.