Ymweliadau Grŵp a Masnach Teithio

Mae 2,000 o flynyddoedd o hanes i'w ganfod y tu mewn i furiau Castell Caerdydd, y lle perffaith ar gyfer ymweliad eich grŵp. Mae'n bosib teilwra eich ymweliad yn arbennig i chi drwy ychwanegu elfennau ato. Dan arweiniad arbenigwr blaenllaw gall grwpiau astudio rhai o addurniadau Fictoraidd gorau'r DU, Tŵr y Cloc, neu mynd ar daith gyda thywysydd i weld y llochesi  Ail Ryfel Byd neu y Gorthwr. Yn newydd am eleni - cyfle i gael cipolwg ar leoliadau a ddefnyddiwyd ar gyfer ffilmio sioeau teledu'r BBC gan gynnwys Doctor Who, Torchwood a Sherlock ar ein Taith Lleoliadau Ffilmio. Hefyd, gallwch ychwanegu opsiynau fel coffi, cinio neu de prynhawn.          

Ffoniwch 029 2087 8100 i drafod eich ymweliad.  

 

Prisiau 2017 

prices1.jpg

 

Tocyn Castell 

Mae Tocyn Castell yn galluogi eich grŵp i ymweld â holl rannau allweddol y safle. Gall ymwelwyr grwydro drwy randai hyfryd y Castell, dringo'r Gorthwr Normanaidd, cerdded drwy lochesi Rhyfel, ymweld â'r Ganolfan Ddehongli a'r sioe ffilm a chasglu taith glywedol i ddysgu mwy am y tiroedd, y bylchfuriau a'r Gorthwr.

 

 

Ychwanegwch Daith o Amgylch y Tŷ 

Mae'r tocyn hwn yn rhoi cyfle i'ch grŵp fwynhau holl elfennau'r Tocyn Castell, a mynd ar daith dywys drwy ystafelloedd ychwanegol y castell gyda thywysydd arbenigol.

 

Caiff pob grŵp le am ddim ar gyfer arweinydd y daith neu yrrwr y bws ar gyfer derbyniadau yn ystod y dydd.

Ar ddiwrnodau penodol pan fo digwyddiadau arbennig, byddwch yn ymwybodol y gallai fod ffi ychwanegol ar ben y pris a gyhoeddwyd 

 

 

Taith gyda Churadur 

I grwpiau â diddordeb arbennig yn y celfyddydau cain ac addurniadol a gwaith William Burges, taith dan arweiniad curadur yw’r ffordd berffaith o ddarganfod mwy am addurnwaith syfrdanol y Castell.

Yn dilyn darlith â darluniau, cynigir taith dywysedig arbenigol. Dylid caniatâi 2 awr am daith Curadur, neu amser hirach os byddwch yn cyfuno hyn â choffi boreol, cinio neu de prynhawn.

Mae teithiau Arbenigol ar gael i grwpiau sydd wedi archebu o flaen llaw, am gost o £30 y person gan gynnwys lluniaeth ysgafn.

 

Cyngor Defnyddiol

 • Gallwch gyflawni holl elfennau'r daith ar eich liwt eich hun, ond rhoddir amseroedd penodol ar gyfer taith y tocyn Taith y Tŷ a Thaith y Curadur.
 • Rhaid i bob grŵp archebu ymlaen llaw ac argymhellwn y dylech archebu cyn gynted â phosibl ac yn bendant ddim llai na 7 diwrnod ymlaen llaw.
 • Hyd cyfartalog ymweliad yw 2-3 awr gyda'r Tocyn Castell a mwy os trefnir Taith y Tŷ neu Daith y Curadur.
 • Mae'r daith dywys o randai'r Castell yn para tua 50 munud.
 • Gellir trefnu teithiau o 8.30am bob dydd.
 • Mae teithiau tywys ar gael yn Gymraeg, Ffrangeg, Sbaeneg neu Saesneg drwy drefnu ymlaen llaw. Ni chaiff mwy na 25 o bobl ddod ar bob taith, felly caiff grwpiau mwy eu rhannu i fwy nag un taith.
 • Mae teithiau glywedol ar gael mewn 10 iaith: Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg, Eidaleg, Tsieineaidd Mandarin, Japaneeg, Rwsieg a Phortiwgaleg. At hynny, mae fersiwn i blant ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fersiwn yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydain a fersiwn ar gyfer ymwelwyr sydd â nam ar y golwg.

I gael rhagor o fanylion am hygyrchedd, cliciwch yma.

 

Gwleddoedd Cymreig (7.30pm i 10pm)

Ymunwch â ni am noson hudolus o letygarwch ac adloniant Cymreig yn lleoliad hanesyddol Castell Caerdydd.

 • Blasu medd Cymreig wrth gyrraedd
 • 3 cwrs yn cynnwys danteithion lleol, gyda gwin a diodydd ysgafn yn ystod y pryd
 • Dewis o gerddoriaeth a chaneuon Cymraeg a Saesneg i gyfeiliant y delyn
 • Meistr Seremonïau yn arwain y noson, gyda pherfformwyr mewn gwisg draddodiadol Gymreig

Gall grwpiau drefnu taith gyda'r nos o amgylch rhandai'r Castell cyn i'r wledd ddechrau, am dâl bach ychwanegol.

 • Mae Gwleddoedd Cymreig ar gael rhwng 3 Ionawr - 30 Tachwedd 2017 - o ddydd Sul i ddydd Iau bob wythnos, os bydd digon o archebion wedi dod i law. 
 • Cyhoeddus: £45
 • Masnach Deithio: £40
 • Teithiau gyda'r nos: £5.00 (dim ond ar gael gyda Gwledd Gymreig) 

Gweld bwydlen 2017

Parcio i Fysus

Ceir safleoedd bws yn uniongyrchol y tu allan i'r Castell sy'n cynnig mynediad hawdd i bartïon sy'n teithio ar fws. Hefyd ceir cyfleusterau parcio bws gerllaw (y meysydd parcio bws agosaf: Gerddi Sophia a'r Ganolfan Ddinesig).

 

Cofrestrwch ar gyfer eich ymweliad ymgyfarwyddo