Amseroedd Agor 

Ar agor bob dydd ac eithrio 25 - 26 Rhagfyr a 1 Ionawr.

Mawrth - Hydref: 9am – 6pm (mynediad olaf 5pm)

Tachwedd – Chwefror: 9am – 5pm (mynediad olaf 4pm) 

 

O gaer i balas ffantasi 

Ar yr un pryd, mae’r castell a welwch heddiw yng nghanol y brifddinas yn gaer Rufeinig, yn gastell Normanaidd trawiadol ac yn balas ffantasi gothig rhyfeddol a grëwyd ar gyfer un o ddynion cyfoethocaf y byd.

Gallwch olrhain dros 2,000 flynedd o hanes ar eich ymweliad a darganfod olion mur Rhufeinig, dringo i frig gorthwr canoloesol, archwilio’r Llochesi Rhyfel atgofus a chael eich syfrdanu gan addurniadau rhyfeddol Ystafelloedd y Castell. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg creodd y pensaer celfydd William Burges fyd ffantasi canoloesol ar gyfer Trydydd Ardalydd Bute. Mae’r canlyniadau yn syfrdanol gydag addurniadau mewnol coeth sy’n cynnwys eurwaith, cerfwaith pren cain, murluniau a gwydr lliw.

 

Pethau hanfodol i’w gweld a’u gwneud 

  • Casglu Taith Glywedol AM DDIM 
  • Gweld ystafelloedd rhyfeddol y Castell
  • Golygfeydd panoramig o frig y Gorthwr Normanaidd
  • Llochesi Rhyfel Atgofus
  • Firing Line: Amgueddfa'r Milwr Cymreig, Castell Caerdydd  
  • Sioe Ffilmiau ac arddangosfa

 

Ychwanegwch Daith 

Gallwch ddewis o blith amryw o deithiau a arweinir gan ein tywyswyr arbenigol am dâl ychwanegol bach. Gofynnwch yn y Swyddfa Docynnau wrth i chi gyrraedd am fanylion y teithiau a gynhelir y diwrnod hwnnw. 

 

  • Taith drwy’r Tŷ (bob awr bob dydd)

Dyma’n taith fwyaf poblogaidd sy’n eich tywys drwy rai o ystafelloedd mwyaf moethus ac addurnedig y Castell.  Mae’r daith yn para tua 50 munud.

 

  • Taith Tŵr y Cloc (ar benwythnosau a Gwyliau Banc o Ebrill i Awst)

Ceir ystafelloedd sydd wedi’u haddurno’n ysblennydd yn Nhŵr Cloc eiconig y Castell. Mae’r daith yn para tua 30 munud.

 

  • Taith Lleoliadau Ffilmio (ar benwythnosau a Gwyliau Banc o Ebrill i Awst)

Defnyddiwyd y Castell fel lleoliad ar gyfer rai o gyfresi teledu enwog y BBC, gan gynnwys Doctor Who a Sherlock. Ewch ar y daith hon i weld lle ffilmiwyd y golygfeydd. Mae’r daith yn para tua 40 munud

 

  • Taith Llochesi Cyrchoedd Awyr (ar benwythnosau a Gwyliau Banc o Ebrill i Awst)

Ymunwch â thaith gyda thywysydd sy’n gwisgo gwisg y cyfnod i gael gwybod mwy am yr adeg y defnyddiwyd y twneli fel llochesi cyrchoedd awyr gan bobl Caerdydd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.  Mae’r daith yn para tua 30 munud.

 

Gwleddoedd Cymreig

Ymunwch â ni ar gyfer noson fythgofiadwy o letygarwch Cymreig yn lleoliad hanesyddol Castell Caerdydd. Dewch i fwynhau noson hamddenol ac anffurfiol lle gallwch fwynhau’r adloniant a’r bwyd Cymreig gorau.  Y gost yw £40* y pen gan gynnwys pryd o fwyd 3 chwrs, adloniant a blasu medd wrth gyrraedd. Rhaid archebu ymlaen llaw drwy ffonio 029 2087 8100. *gall y prisiau amrywio

 

Digwyddiadau Arbennig

Cynhelir digwyddiadau arbennig yma drwy’r flwyddyn. Ewch i’r adran ‘Digwyddiadau' i weld beth sy’n digwydd yn y Castell.