AMGUEDDFA CAERDYDD

Os ydych chi'n ymweld â Chaerdydd am y diwrnod, dewch i Gastell Caerdydd a dysgwch sut y gwnaeth ffawd y cyfoethog siapio'r ddinas, o'r Rhufeiniaid yr holl ffordd i'r deulu Bute. Wedi hynny, beth am fynd i Amgueddfa Caerdydd i ddarganfod sut roedd pobl y ddinas yn byw.

Mae casgliad Amgueddfa Caerdydd yn rhan bwysig o dreftadaeth y ddinas ac mae'n helpu i adrodd stori'r ddinas, o'r amseroedd cynharaf, trwy'r ffyniant glo diwydiannol, hyd heddiw. Mae gan y mwyafrif o'r gwrthrychau, effemera a ffotograffau sy'n cael eu harddangos straeon personol ynghlwm wrthyn nhw, felly'r bobl sydd wedi llunio'r ddinas sy'n adrodd ei stori.

Mae Amgueddfa Caerdydd wedi'i lleoli yn adeilad rhestredig Gradd II* yr Hen Lyfrgell, un o adeiladau mwyaf eiconig Caerdydd, a dim ond taith gerdded fer o'r Castell ydyw. Ar agor bob dydd rhwng 10:00 - 16:00 ac mae mynediad AM DDIM.

cardiffmuseum.com