AMGUEDDFA GENEDLAETHOL CAERDYDD

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yng nghanol canolfan ddinesig cain Caerdydd, mae'n gartref i gasgliadau celf, daeareg a hanes natur cenedlaethol Cymru yn ogystal ag arddangosfeydd teithiol a dros dro mawr.

Arferai safle Parc Cathays fod yn rhan o diroedd y Castell ond fe’i gwerthwyd i’r cyngor lleol gan 3ydd Ardalydd Bute ym 1898 gyda chyfarwyddiadau llym bod y tir i gael ei ddatblygu at ddibenion dinesig, diwylliannol ac addysgol yn unig.

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul rhwng 10: 00-17: 00, mae mynediad AM DDIM.

amgueddfa.cymru/caerdydd