Amseroedd Agor

Diweddariad COVID-19

Yn dilyn canllawiadau'r Llywodraeth ynglyn a mannau cyhoeddus, mae Castell Caerdydd nawr ar gau nes bydd rhybudd pellach.

Yn ystod y cyfnod cau, bydd yr holl ddigwyddiadau preifat a chyhoeddus yn cael eu canslo a bydd yr holl docynnau'n cael eu cyfnewid neu eu had-dalu. Ymddiheuriadau diffuant am unrhyw anghyfleustra a achosir ond iechyd a lles ymwelwyr a staff yw ein prif flaenoriaeth.

Cyhoeddir unrhyw ddiweddariadau pellach yma neu ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i Gastell Caerdydd cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yna cysylltwch â ni trwy e-bost: cardiffcastle@cardiff.gov.uk


Mae Castell Caerdydd ar agor 7 niwrnod yr wythnos, drwy’r flwyddyn (ac eithrio 25, 26 Rhagfyr,1 Ionawr).

  Maw - Hyd Tach - Chwe
Y Castell yn agor (Y Ganolfan Ymwelwyr, Firing Line, caffi a'r Gorthwr) 09:00
Rhandai'r Castell yn agor 09:30
Taith Gyntaf o'r Tŷ 10:00
Mynediad olaf i Randai'r Castell a'r caffi'n cau 17:00 16:00
Rhannu'r taith clywedol olaf, Rhandai'r Castell a Firing Line yn cau 17:30 16:30
Mynediad olaf i'r Castell a'i diroedd 17:00 16:00
Y Castell yn cau 18:00 17:00

 

Mae mynediad olaf i'r Castell a'i diroedd am 5pm (Mawrth - Hydref) a 4pm (Tachwedd - Chwefror).