Amseroedd Agor

 

Mae Castell Caerdydd ar agor 7 niwrnod yr wythnos, drwy’r flwyddyn (ac eithrio 25, 26 Rhagfyr,1 Ionawr).
Mae mynediad olaf i'r Castell a'i diroedd am 5pm (Mawrth - Hydref) a 4pm (Tachwedd - Chwefror)

 

SYLWCH: Bydd y Castell yn cau am 15:00, gyda'r mynediadau olaf am 14:00, ar ddydd Iau 9 Awst o achos y digwyddiad i groesawu adref ein bachgen leol ac ennillwr y Tour De France, Geraint Thomas. Os oes angen unrhyw wybodaeth arall arnoch, galwch Castell Caerdydd ar rhif 02920 878 100.

 

 

Maw - Hyd

Tach - Chwe 

Y Castell yn agor (Y Ganolfan Ddehongli, Firing Line, caffi a'r Gorthwr)

9am

Rhandai'r Castell yn agor

9.30am

Taith Gyntaf o 'r Tŷ 

10am

Mynediad olaf i Randai'r Castell, cyflwyniad ffilm olaf a caffi'n cau

5pm

4pm  

Rhannu'r taith clywedol olaf, Rhandai'r Castell a Firing Line yn cau

5.30pm

4.30pm

Mynediad olaf i'r Castell a'i diroedd 

5pm

4pm

Y Castell yn cau

6pm

5pm