Amseroedd Agor

Mae Castell Caerdydd ar agor 7 niwrnod yr wythnos, drwy’r flwyddyn (ac eithrio 25, 26 Rhagfyr,1 Ionawr).

Mae mynediad olaf i'r Castell a'i diroedd am 5pm (Mawrth - Hydref) a 4pm (Tachwedd - Chwefror)

 

 

Maw - Hyd

Tach - Chwe 

Y Castell yn agor (Y Ganolfan Ddehongli, Firing Line, caffi a'r Gorthwr)

9am

Rhandai'r Castell yn agor

9.30am

Taith Gyntaf o 'r Tŷ 

10am

Mynediad olaf i Randai'r Castell, cyflwyniad ffilm olaf a caffi'n cau

5pm

4pm  

Rhannu'r taith clywedol olaf, Rhandai'r Castell a Firing Line yn cau

5.30pm

4.30pm

Mynediad olaf i'r Castell a'i diroedd 

5pm

4pm

Y Castell yn cau

6pm

5pm

 

Sylwch y bydd Ystafelloedd y Castell yn cau yn gynnar ar ddiwrnodau penodol trwy fis Tachwedd a mis Rhagfyr pan fydd Siôn Corn yn preswylio ar gyfer ei Nadolig Fictoraidd.

 

Y dyddiadau sydd wedi effeitho yw:

Mis Tachwedd 14, 24 a 30

Mis Rhagfyr 01, 05, 08, 12, 14, 15, 19, 21, 22 and 23