Caffi Cwr y Castell


 

Bwyta al Fresco ar Stryd y Castell

Bydd profiad bwyta allan newydd cyffrous Caerdydd ar Stryd y Castell yn agor i’r cyhoedd yn swyddogol ddydd Gwener, 31 Gorffennaf, yn croesawu ymwelwyr i’r Un Ddinas – gydag ychydig o newidiadau.

Bydd yr ardal fwyta awyr agored â 240 o seddi dan orchudd yn croesawu ciniawyr i fwynhau bwyd o ddetholiad eang o fwytai’r ddinas o flaen un o olygfeydd mwyaf deniadol Caerdydd – ei chastell hardd.

Mae Caffi Cwr y Castell - a grëwyd yn uniongyrchol o flaen Castell Caerdydd - yn rhan o ystod ehangach o fesurau sy’n cael eu rhoi ar waith i gynyddu mannau awyr agored y gellir eu defnyddio gan y sector lletygarwch sy’n ceisio adfer o effeithiau’r pandemig.

 

GWYBODAETH HANFODOL

Pryd mae ar agor: 7 Diwrnod yr Wythnos o Gwe, 31 Gorffennaf

Beth yw’r amseroedd: 10:00 i 22:00*

Pa mor hir y gallaf aros: Hyd at 2 awr

Beth yw’r cynhwysedd: 240 gorchudd

Beth yw’r lleoliad: Stryd y Castell

*(archebion olaf 20:30)

 

Am mwy o wybodaeth, ewch i croesocaerdydd.com