Caffi'r Castell

Caffi’r Castell – y caffi gyda’r olygfa orau yng Nghaerdydd! Ymlaciwch yn y caffi neu eisteddwch allan ar y teras a mwynhau’r golygfeydd anhygoel o’r Gorthwr Normanaidd a’r Castell.

Yn cynnig amrywiaeth o brydau poeth, brechdanau, cacennau a theisennau ynghyd â dewis eang o goffi a the.

Oriau agor y Caffi: 9.00 am – 4.00 pm