Bistro Teras y Gorthwr

Wedi'i leoli yng Nghanolfan Ymwelwyr golau ac eang y castell, mae Bistro Teras y Gorthwr yn cynnig amrywiaeth o brydau poeth, brechdanau, arbennigion dyddiol y cogydd a danteithion melys, ynghyd â dewis amrywiol o goffi a the. Ymlaciwch yn y caffi neu eisteddwch allan ar y teras i mwynhau’r golygfeydd anhygoel o’r Gorthwr Normanaidd a tiroedd y Gastell.

Oriau agor y Caffi: 9.00 am – 4.00 pm