Canolfan Addysg

Mae'r Ganolfan Addysg ar gael bob dydd trwy gydol y flwyddyn ac yn addas ar gyfer ymwelwyr â chadair olwyn .Gellir addasu gweithgareddau i fyfyrwyr o bob oed a gallu; ceir hefyd eitemau cyffyrddol sy'n addas ar gyfer ymwelwyr â diffygion gweledol.

Mae dwy ystafell ar gael – Ystafell Ceidwad y Tŷ ac Ystafell y Stiward. Gall pob ystafell ddal 30 o bobl ac mae sesiynau’n para 75 munud.

  • £4.00 y plentyn i Ysgolion Caerdydd: £4.75 y plentyn i bob ysgol arall o 1 Medi 2019*
  • £9.50 Oedolion (dros y gymhareb gytunedig o oedolion am ddim i blant)* 
  • Codir tâl ychwanegol o £2.00 y pen os bydd angen y ddwy ystafell addysg arnoch. 

 

*Mae'r prisiau hyn yn gymwys ar gyfer grwpiau ysgol yn y DU yn unig.&

 

Cynigir lleoedd am ddim i athrawon ac oedolion ac maent yn dibynnu ar oed y grŵp. Ceir manylion ynglŷn â'r cymarebau hyn wrth archebu.

Ystafell 1: Ystafell y Wraig Cadw'r Tŷ - Adnoddau Fictoraidd

Mae'r ystafell hon yn cynnwys casgliad o arteffactau o gyfnod Fictoraidd Castell Caerdydd. O deithiau tramor y teulu Bute i ddyletswyddau cartref y gweision, mae casgliad o arteffactau yn caniatáu myfyrwyr i astudio gwrthrychau a ddewiswyd i'w hysbrydoli ac ysgogi trafodaeth. Mae adnoddau ar gyfer gweithgareddau'n cynnwys gwisgoedd Fictoraidd, eitemau cartref, teganau a model o'r Castell.

Ystafell 2: Ystafell y Stiwardiaid - Adnoddau Rhufeinig a Normanaidd

Mae detholiad o arfwisgoedd copi, arfau, gwisgoedd ac eitemau'r cartref ar gael i fyfyrwyr eu trio, eu trin a'u trafod. Hefyd, ceir 'darganfyddiadau' gwreiddiol a ddaethpwyd o hyd iddynt yn ystod cloddiadau archeolegol yn y Castell. Gellir defnyddio adnoddau Rhufeinig a Normanaidd ar wahân neu gyda'i gilydd, ar gyfer anghenion grwpiau unigol.