Casgliad Caerdydd

Tri lleoliad anhygoel yng nghanol y brifddinas.

Gall Casgliad Caerdydd gynnig hanes, coethder, moethusrwydd ac ysblander pensaernïol ar gyfer eich digwyddiad arbennig, boed hynny ym mawredd Neuadd y Ddinas, ystafelloedd ysblennydd Castell Caerdydd neu geinder y Plasty.

O blith y rhain rydych yn siŵr o ddod o hyd i’ch lleoliad perffaith o ran steil, awyrgylch a chyfleusterau. P’un a ydych yn trefnu cynhadledd neu briodas, parti preifat neu gyfarfod busnes bach, mae tîm dynodedig wrth law i’ch cynghori ar bopeth y bydd ei angen arnoch i sicrhau bod eich digwyddiad yn llwyddiant.

 

Castell Caerdydd

Un o’r lleoliadau mwyaf eiconig ac urddasol yn y ddinas.

 • Priodasau
 • Ciniawau corfforaethol, digwyddiadau lansio a chyflwyniadau
 • Cyfarfodydd busnes
 • Prydau preifat
 • Pecynnau parti Nadolig

 

Castell Caerdydd

029 2087 8105

 

 

Neuadd y Ddinas

Neuadd y Ddinas yw canolbwynt un o ganolfannau dinesig gorau’r byd, ardal o adeiladau mawreddog, gerddi a rhodfeydd eang. Mae ystafelloedd coeth o bob maint a disgrifiad yn y lleoliad trawiadol hwn, a fydd yn siŵr o fod yn addas ar gyfer eich digwyddiad.

 • Priodasau
 • Arddangosfeydd
 • Cynadleddau
 • Cyflwyniadau Lletygarwch Corfforaethol
 • Ystafelloedd Cyfarfod

 

Neuadd y Ddinas
Canolfan Ddinesig Caerdydd

029 2087 1727

www.cardiffcityhall.com

 

 

Y Plasty

Awyrgylch tŷ gwledig yng nghanol y ddinas. Y Plasty cartrefol ac unigryw hwn yw un o’r lleoliadau mwyaf poblogaidd yng Nghymru, gyda gerddi lliwgar ac ystafelloedd moethus. Mae’r adeilad godidog a moethus hwn yng nghanol y ddinas, ac ar gael i'w logi drwy gydol y flwyddyn.

 

 • Priodasau
 • Prydau preifat
 • Lletygarwch Corfforaethol
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Te Prynhawn
 • Theithiau Tywys

Y Plasty
Heol Richmond
Caerdydd

029 2087 1552

www.yplastycaerdydd.com