Gwarchodlu Rhufeinaidd, Gorthwr Normanaidd, Ffantasi Gothig

Castell Caerdydd. Eich Castell Chi...

Mae Castell Caerdydd yn un o’r safleoedd mwyaf anhygoel a chymhleth o bob un o gestyll y DU, gyda hanes sy’n ymestyn dros 2,000 o flynyddoedd.

Mae’r Castell sy’n sefyll yng nghanol y brifddinas heddiw yn Gaer Rufeinig, yn gastell Normanaidd trawiadol ac yn balas ffantasïol o arddull Gothig Fictoraidd, a grëwyd ar gyfer un o ddynion cyfoethocaf y byd.

Er mwyn cael profiad o fyd Oes Fictoria a’r Canoloesoedd, ewch i weld yr ystafelloedd hudolus ysblennydd, gyda’u murluniau di-rif, yr eurwaith a’r cerfiadau pren coeth, y gwydr lliw a’r marmor, a grëwyd gan yr artist-bensaer William Burges ar gyfer Trydydd Ardalydd Bute. Gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o amser i grwydro’r castell, er mwyn cael gweld y Mur Rhufeinig, dringo’r Gorthwr canoloesol a darganfod y Llochesau atmosfferig o adeg y rhyfel.