Cyfarwyddiadau

Mae Castell Caerdydd wedi ei leoli yng nghanol y ddinas ac yn hawdd ei gyrraedd.

 

  • Mewn car: O’r M4, gadael cyffordd 32 a dilyn yr A470 i ganol dinas Caerdydd. Defnyddiwch feysydd parcio canol y ddinas neu fannau parcio talu ar y stryd. Ar gyfer SatNav: Cod Post Castell Caerdydd yw CF10 3RB.
  • Parcio a Theithio
  • Ar drên neu ar fws: 10 munud yn unig o’r castell ar droed mae Gorsaf Canol Caerdydd. Am ragor o fanylion trafnidiaeth gyhoeddus, ffoniwch Traveline ar 0871 200 2233. Mae gorsaf fysiau Caerdydd bellach ar gau ar gyfer gwaith ailddatblygu. Gweler y manylion yma  http://www.cymraeg.traveline.cymru/gorsaf-fysiau-caerdydd-ar-gau/  
  • Mae gwasanaeth bws dŵr ar gael o Fae Caerdydd ac mae’n stopio ger Parc Bute. Oddi yno, cymer 3 munud yn unig i gerdded at fynedfa’r Castell.
  • Ar feic: Mae’r llwybr beic NCR8 agosaf yn pasio drwy’r Ganolfan Ddinesig, 2 funud yn unig o fynedfa’r Castell ar y beic
  • Ar droed: Edrychwch am yr arwyddion i gerddwyr ar draws canol y ddinas Mae mynedfa’r Castell ar gyffordd Heol y Castell a Heol Fawr
  • Mewn awyren: Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 23km neu 15milltir i ffwrdd.