Cynnig Arbennig

CYFRADD DIRPRWYON DYDD

£32.50 + TAW

Castell Caerdydd – y lle i gyfarfod yn 2019

Lle well i dreulio eich diwrnod gwaith na mewn amgylchedd mor drawiadol? Os ydych yn chwilio am le eiconig, gwerth eithriadol a phrofiad cyfarfod gwych, ystyriwch Gastell Caerdydd.

 

Mae’r cynnig yn cynnwys y canlynol:

• Ystafell i’w llogi am hyd at 8 awr (8am - 5pm)
• Wrth gyrraedd: Te, coffi a bisgedi
• Egwyl ganol bore: Te, coffi a chacennau cri
• Cinio: Amrywiaeth o frechdanau, creision, powlen o ffrwythau, sudd ffrwyth, dŵr mwynau
• Egwyl y prynhawn: Te a choffi

 

alt_text  Yr Is-grofft

alt_text

 

 

  Ystafelloedd Tŵr y Gwesteion

 

 

 


Mae’n bosibl uwchraddio ar gais

Ffoniwch nawr ar 029 2087 8107 am ragor o wybodaeth, i drefnu dod i weld neu i archebu.

*Cynnig arbennig ar gael am gyfnod penodol yn unig, yn amodol ar isafswm