Cynigion Arbennig

 


Cynnig arbennig:  2 am bris 1 te neu coffi yn yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd

Ar ôl ymweld â’r Castell, beth am fynd am dro i Fae Caerdydd i fanteisio ar y cynnig arbennig hwn o 2 am bris 1 te neu goffi yn yr Eglwys Norwyaidd eiconig?  Mae’r tirnod hwn, a oedd yn arfer bod yn eglwys i forwyr o Norwy, yn dyddio’n ôl i’r chwyldro diwydiannol pan mai Dociau Caerdydd oedd yr allforwyr mwyaf o lo yn y byd. Mae golygfeydd panoramig o’r Bae oddi yno ac mae’n lle braf i ymlacio dros baned a chacen.    

Dangoswch eich tocyn Mynediad i Gastell Caerdydd i fanteisio ar y cynnig hwn.  

Telerau ac amodau ar waith. Ni all y cynnig gael ei gyfnewid am arian parod, na’i ddefnyddio ar-lein nac ar y cyd ag unrhyw ostyngiad neu gynnig arbennig arall.  


Ymweld â Chaerdydd? Beth am aros yng Ngwesty'r Angel i fanteisio ar y gostyngiad gwely a brecwast arbennig hwn?

Mae'r gwesty yng nghanol y ddinas ac yn edrych dros Gastell Caerdydd a Stadiwm y Mileniwm.

Gall ymwelwyr â'r Castell fanteisio ar y cynnig hwn ac aros mewn llety hyfryd gyferbyn â'r Castell.

neu dros y ffôn +44 (0) 2920 649 200 ebost reservations@angelhotelcardiffcity.co.uk a dyfynnwch CASTLE CAERDYDD i gael gostyngiad o 10% (ystafell ddwbl/dau wely)*

*Yn ddilys o ddydd Sul i ddydd Iau. Yn unol ag argaeledd, efallai na fydd y cynnig yn ddilys yn ystod digwyddiadau mawr yn y ddinas neu gemau chwaraeon.  Am ymholiadau yn ymwneud â phriodasau cynigir gostyngiad o 10% oddi ar y pris gorau.  Cysylltwch â Gwesty’r Angel yn uniongyrchol i drafod ymhellach.


 

Teithiau Bws

Cyfunwch eich tocyn i'r Castell â thaith City Sightseeing