Cynllunio eich ymweliad  

Dyma gyngor defnyddiol i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad â Chastell Caerdydd.

Mae’r Ganolfan Ddehongli yn lle gwych i ddechrau eich ymweliad. Gallwch wylio’r ffilm a chasglu offer taith glywedol am ddim cyn mynd ar daith drwy’r gerddi, y bylchfuriau, y llochesau o gyfnod yr Ail Ryfel Byd, y Gorthwr Normanaidd a’r Ystafelloedd Fictoraidd godidog. Gallwch hefyd ymweld â Firing Line: Amgueddfa'r Milwr Cymreig yn yr un lleoliad.

Os hoffech, gallwch ymuno ag un o’r teithiau tywys drwy ystafelloedd y castell, dan arweiniad un o’n tywyswyr gwybodus, a rhyfeddu at ysblander a chyfoeth yr ystafelloedd.

Cynhelir Teithiau Tywys ar yr awr, bob dydd. Gallwch ddilyn un ar unrhyw adeg. Holwch yn y Swyddfa Docynnau am fanylion.

Ceir teithiau tywys i Dŵr ysblennydd y Cloc ar benwythnosau hefyd. Gallwch brynu tocynnau yn y Swyddfa Docynnau (penwythnosau a gwyliau banc, Ebrill - Hydref).

Cliciwch yma i lawrlwytho ap swyddogol Castell Caerdydd

Os oes angen seibiant arnoch, mae’r caffi yn lle gwych i eistedd ac ymlacio ynddo.

 

Ymweld gyda phlant

Mae digon i’w weld a gwneud:

  • Codwch y daith glywedol i blant
  • Codwch lyfryn Llwybr y Teulu a Llwybr yr Anifeiliaid (codir tâl bach am y rhain) sy’n llawn o gwisiau a chwestiynau (Dilynwch y ddolen i weld yr atebion)

Rydym hefyd yn cynnig y cyfleusterau canlynol:

  • Man cadw bygis
  • Cyfleusterau newid i fabanod
  • Gwasanaeth cynhesu bwyd a llaeth yn y caffi
  • Prydau plant ar gael yn y caffi
  • Cadeiriau uchel yn y caffi

Ymweld gyda Chŵn

Nid all cŵn fod ar y safle heblaw am gŵn tywys.