Allwedd y Castell
Allwedd y Castell >

Joust!

23 - 24
Mehefin

Antur Ganoloesol Gyffrous

Dydd Sadwrn 23 Mehefin - dydd Sul 24 Mehefin
10yb - 5yp

Diwrnod ardderchog i’r teulu a ffefryn y dorf, daw Knights of Royal England yn ôl gyda sioe wych ac arddangosiad o chwarae paled. Dewch i weld campau arbennig ar gefn ceffyl wrth i’r marchogion ruthro heb ildio i daro tarian eu gwrthwynebwyr a’u taro oddi ar eu ceffylau.

Bydd adrodd storïau, cerddorion ar grwydr , campau ymladd a gwersyllfan i’w darganfod mewn diwrnod allan hudol yn yr oesoedd canol. Dewch mewn gwisg i fod yn rhan o’r sioe, cewch gefnogi’ch hoff farchog ac ymuno yng ngorymdaith y plant a gorymdaith y dreigiau.

 

10.15 - Adrodd Straeon - Dewch i gwrdd o dan y Goeden Fawr wrth y Fynedfa
10.45 - Dril Plant - Arena Frwydro (Ward Mewnol)
11.15 - Gorymdaith y Dreigiau - Dewch i gwrdd o dan y Goeden Fawr wrth y Fynedfa
12.00 - Joust! Marchogion Brenhinol Lloegr - Prif Arena
13.00 - Adrodd Straeon - Dewch i gwrdd o dan y Goeden Fawr wrth y Fynedfa
13.15 - Arddangosfa Frwydro - Arena Frwydro (Ward Mewnol)
14.00 - Dril Plant - Arena Frwydro (Ward Mewnol)
14.30 - Joust! Marchogion Brenhinol Lloegr - Prif Arena
15.30 - Gorymdaith y Dreigiau - Dewch i gwrdd o dan y Goeden Fawr wrth y Fynedfa
16:00 - Adrodd Straeon - Dewch i gwrdd o dan y Goeden Fawr wrth y Fynedfa
16.30 - Dril Plant - Arena Frwydro (Ward Mewnol)

 

Tocynnau ar Werth NAWR!

 

Tocynnau cynnig cynnar - arbedwch arian - rhaid archebu cyn Dydd Llun 18 Mehefin!

Oedolion: £13; Pobl hŷn: £11; Plant £8.50; Dan 5 oed: AM DDIM

Tocyn teulu i 4 (2 oedolion a 2 blentyn): £37
Tocyn Tad-cu a Mam-gu i 4 (2 oedolyn hŷn a 2 blentyn): £33

Tocynnau pris llawn:

Oedolion: £15.50; Poblhŷn: £13; Plant: £10; Dan 5 oed: AM DDIM

Arbedion i’r Teulu: Tocynnau teulu i 4 (2 oedolyn a 2 blentyn): £43
Tocyn Tad-cu a Mam-gu i 4 (2 oedolyn hŷn a 2 blentyn): £39

 

Tâl bach am weithgareddau ychwanegol.

Archebwch ar-lein www.castell-caerdydd.com Cynigir gostyngiad o 10% i ddeiliaid Allwedd y Castell a deiliaid Tocyn Tymor oddi ar y tocynnau uchod i bobl sy’n galw heibio yn y Swyddfa Docynnau. Dewch â’ch Allweddi Castell / Tocynnau Tymor gyda chi i hawlio eich gostyngiad.

Bydd eich tocyn yn cynnwys mynediad i’r Ganolfan Ddehongli mynediad i’r Gorthwr, os bydd y rheiny ar gael. Sylwer y bydd Amgueddfa Firing Line ar gau ac ni fydd teithiau glywedol ar gael. Codir tâl ychwanegol am daith o amgylch y tŷ.