Theatr Awyr-Agored

07 - 07
Gorffennaf

The Lord Chamberlain’s Men yn cyflwyno...

Y Dymestl

Yr haf hwn, bydd The Lord Chamberlain’s Men, yn eu pedwaredd flwyddyn ar ddeg, ar daith â champwaith swynol Shakespeare Y Dymestl - drama o farddoniaeth gain, comedi gwych a chariad mwyn.

 

 “We are such stuff as dreams are made on”

 

Yr haf hwn bydd y cwmni hynod boblogaidd yn mynd â’r sioe gyntaf i Ŵyl Brighton, cyn mynd ar daith o’r DU sy’n mynd i amrywiaeth rhyfeddol o'r cestyll, cadeirlannau a phlastai prydferthaf a mwyaf nodedig, gan orffen ar dir mawr Ewrop ym mis Medi. Gyda chynulleidfaoedd yn cael eu hannog i ddod â phicnic, cadair neu flanced a gwydraid o rywbeth oer, dylai sioe eleni fod yn em gwreiddiol, rhagorol a hudol gan y cwmni ddaeth â ffars The Comedy of Errors i chi'r llynedd.

 

Mae’r ddrama olaf, y credir taw hi yw’r olaf i Shakespeare ei hysgrifennu, yn trafod grym gwir gariad, ein gallu i ddial ac i faddau. Yn ddrama sydd wedi swyno a dal sylw cynulleidfaoedd ers dros 400 mlynedd, mae hi’r un mor berthnasol a phwerus heddiw ag erioed.

 

“Be not afeard; the isle is full of noises,
Sounds, and sweet airs, that give delight and hurt not.”

 

Meddai Peter Stickney, y Cyfarwyddwr Artistig, “Gyda rhai o areithiau mwyaf cofiadwy Shakespeare sy’n llawn cymeriadau enwog – o’r Caliban ac Ariel elfennol a nefolaidd i glowniau doniol Trinculo a Stephano a’r grym swynol sy’n eu huno, Prospero – mae The Tempest yn ddrama ysblennydd a fydd yn berffaith ar noson hir o haf. Mae drama wirioneddol theatrig fel hon, yn yr awyr agored ac yn ein ffordd unigryw ein hunain yn llawn cân a hud yn gwneud hon yn noson na allwch ei methu!”

 

Ni ddisgwylir llai na gem arall i goroni’r haf gan y cwmni hwn, wrth i The Lord Chamberlain’s Men ddod â’u ffordd unigryw o gyfleu Shakespeare â chast gwrywaidd i leoliad yn agos atoch. Cofiwch ddod i weld y cwmni gwych yn perfformio Shakespeare mewn dull gwreiddiol; cast cwbl wrywaidd yn yr awyr agored mewn gwisgoedd oes Elisabeth llawn a cherddoriaeth a dawns draddodiadol.  Heb amheuaeth mae’n un o ddigwyddiadau gorau’r haf, cadwch le’n gynnar i sicrhau eich lle!

 

Crynodeb o’r plot...

Mae Prospero, Dug Milan a drawsfeddiannwyd, a’i ferch Miranda, ar ôl eu troi o’u cartrefi, yn eu canfod eu hunain ar ynys bell, ddirgel. 12 mlynedd wedyn caiff ei elynion eu chwythu oddi ar eu trywydd atynt. Gan ddefnyddio ei bwerau hudol mae’n codi ystorom i’w llongddryllio ar yr ynys. Ar ôl cael ei adael i gynllunio’i ddial ers blynyddoedd caiff y cyfle i wneud hynny. Ond a wnaiff hynny?

 

Gair i’r Golygydd:

Wedi’i sefydlu yn 2004, The Lord Chamberlain’s Men yw’r ffurf fodern ar gwmni gwreiddiol Shakespeare o’r un enw. Yn perfformio â chast cwbl wrywaidd, cyflwynwn gynyrchiadau gwreiddiol, rhagorol a hudol o ddramâu gorau Shakespeare gan roi bywyd i’w weithiau mwyaf, fel y caent eu perfformio gynt. Daeth Peter Stickney'n Gyfarwyddwr Artistig y cwmni ac yn Brif Weithredwr yn 2016.