Sgarmes Ganoloesol Fawreddog

18 - 19
Awst

Diwrnod llawn golygfeydd a seiniau bywyd ganrifoedd yn ôl gyda phrysurdeb gwersyll canoloesol.

 

Dydd Sadwrn 18 Awst - dydd Sul 19 Awst
10yb - 5yp

Gyda phrysurdeb gwersyll canoloesol, cerddoriaeth, gemau, arddangosiadau a chyfle i Roi Cynnig ar saethyddiaeth. Twrnamaint newydd y marchogion gyda The Warwick Warriors, gyda phebyll lliwgar, marchogion bonheddig ac arddangosiadau hebogyddiaeth syfrdanol, mae hwn yn addo bod yn ddiwrnod gwych o deithio yn ôl mewn amser a mwynhau hwyl ddi-bendraw i'r teulu.

 

Tocynnau ar Werth NAWR!

 

Tocyn Digwyddiad Arbennig:

Oedolion: £6.50; Pobl Hŷn: £5.50; Plant: £4.50

 

Deiliaid Allwedd y Castell:

Oedolion: £4.50; Pobl Hŷn: £3.50; Plant: £2.50

 

Tâl bach am weithgareddau ychwanegol.

Nid yw'r tocyn hwn yn rhoi mynediad i Ystafelloedd y Castell, y Gorthwr, y Firing Line na’r Daith Glywedol.