Taith Ysbrydion Castell Caerdydd

27
Ionawr
28
Chwefror

Dewch i ddysgu am hanes y Castell o safbwynt hollol wahanol: trwy hanesion am ysbrydion o’r amser a fu a heddiw. Mae hon yn daith “dim nonsens, dim gimics" sy’n seiliedig ar ymchwil gadarn, a fydd yn cael ei harwain dan olau ffagl o ystafelloedd y Castell, a’r union lefydd lle mae pethau anesboniadwy wedi’u gweld, eu clywed a'u teimlo dro ar ôl tro dros y canrifoedd. Caiff hanesion yr ysbrydion eu hadrodd yn y tywyllwch, gan ddatgelu sut, yn ystod y nos, y mae gan y Castell gymeriad hollol wahanol, atmosfferig ac iasol! 

Darperir y teithiau trwy bartneriaeth rhwng Castell Caerdydd a Cardiff History and Hauntings.

 

Rhaid archebu’n uniongyrchol trwy Cardiff History and Hauntings.

 

Date

Time

Venue / Tour Type

Dydd Sul 27 Ion

19:30

Taith Castell Dywyll

Dydd Sadwrn 2 Chwe

19:30

Taith Ysbryd PREMIWM

Dydd Sadwrn 9 Chwe

20:00

Taith Ysbryd PREMIWM

Dydd Sadwrn 16 Chwe

19:30

Taith Ysbryd PREMIWM

Dydd Gwener 22 Chwe

19:30

Taith Ysbryd PREMIWM

Dydd Sul 24 Chwe

19:30

Taith Castell Dywyll

Dydd Iau 28 Chwe

19:30

Taith Ysbryd PREMIWM