Mae Sinema Danddaearol Castell Caerdydd yn Dychwelyd

24
Chwefror

Yn dilyn y tymhorau a dorrodd cofnodion yn ystod Calan Gaeaf a'r Nadolig, mae Sinema Danddaearol Castell Caerdydd yn ail-agor yn brydlon ar gyfer y tymor gwobrau a hanner tymor! Gwelwch ffilmiau clasurol yn is-grofft y castell. Mae'r swp gyntaf o deitlau isod, ac efallai y bydd mwy o syndod annisgwyl i ddod!!

Ewch i brif giât y castell pan fyddwch chi'n cyrraedd, a bydd staff yn eich cyfeirio at y croes dan do. Nid oes angen i chi dalu ffi mynediad ychwanegol i'r castell os ydych chi'n gwylio'r ffilm. Efallai y bydd yn rhaid i ni ofyn i ID gydymffurfio â graddfeydd BBFC. Ni fydd angen tocyn ar blant dan 2 ond ni fyddant yn cael sedd. Bydd lluniaeth ar werth yn y bar dan y croes, a bydd y ffilmiau fel arfer yn dechrau'n brydlon iawn!

 


 

Dydd Sul 24 Chwefror

 

10:45: THE IRON GIANT (PG)

Stori bachgen a'i gyfeillgarwch annhebygol gyda robot anferth estron, yn seiliedig ar y llyfr clasurol gan Ted Hughes, ac yn cynnwys llais unigryw Vin Diesel.

Dyma clasur cynnar o'r animeiddiwr Brad Bird, cyfarwyddwr The Incredibles a Ratatouille.

 

Book now

 


 

14:00: ISLE OF DOGS (PG)

Siapan, 20 mlynedd o hyn: ar ôl i holl gŵn Megasaki gael eu gwahardd yn sydyn i ynys anghysbell, mae un perchennog ifanc yn amlinellu ar daith beryglus i adfer ei anifail anwes anwes.

Animeiddiad anhygoel arall gan Wes Anderson a gwneuthurwyr enwebedig yr Oscar o Mr Fox Fantastic.

 

Book now

 


 

16:00: THE PRINCESS BRIDE (PG)

Pan fo bachgen ifanc yn gorfod aros adref o'r ysgol, mae ei daid yn dweud wrtho hanes storfa fach o'r enw Wesley, tywysoges o'r enw Buttercup, Roberts y fôr-leidr ddychrynllyd, cawr cyfeillgar, lladdwr gyda chwe fysedd ar y naill law a chleddyfau wedi ei fwrw i dial.

 

Book now

 


 

18:00: THE SIXTH SENSE (15)

"Rwy'n gweld pobl farw". Mae seicolegydd plant yn dod ar draws bachgen cythryblus gydag anrheg anarferol iawn.

Gan gynnwys Bruce Willis a Haley Joel Osment, enwebwyd clasur ysblennydd M. Night Shyamalan ar gyfer 6 Oscars, gan gynnwys Best Picture, ac yn dathlu ei 20fed pen-blwydd eleni.

 

Book now

 


 

20:00: THE SHAWSHANK REDEMPTION (15)

Stori syfrdanol Andy Dufresne (Tim Robbins) a Ellis 'Red' Redding (Morgan Freeman), dau garcharor yn gwasanaethu brawddegau o fewn y Wladwriaeth Penitentiary Shawshank.

Un o'r ffilmiau mwyaf annwyl o bob amser, enwebwyd The Redemption Shawshank ar gyfer 7 Oscars, gan gynnwys Gorau Llun, ac yn dathlu ei phen-blwydd yn 25 oed yn 2019.

 

Book now