Profiadau Trofannol - Hanner Tymor

25
Chwefror

Dydd Llun 25 Chwefror

10:15 / 11:30 / 12:45 / 14:30

Tocynnau: £4.00


Dewch i gwrdd ag amrywiad o anifeiliaid anhygoel, o goedwig law drofannol yr Amazon i ddiffeithdir y Kalahari Affricanaidd, am gyfle i ddysgu am eu hymddygiad a'u cynefinoedd.

Sylwch fod y sesiynau hyn yn boblogaidd iawn a gallant werthu ymlaen llaw.
Slotiau amser. Argaeledd cyfyngedig.