Ysgol Ymladd - Hanner Tymor

27
Chwefror

Dydd Mercher 27 Chwefror

10:30 / 12:00

Tocynnau: £10.00 (1 plentyn a 1 oedolyn), oedolion ychwanegol £5.00


Dysgwchsut i ymladd â chleddyfgydaSyr Jay a Syr Lewis o Warwick Warriors a dod yn farchog go iawn. Wedi'igynnaldan do yn y Undercroftatmosfferigo'r 15fed ganrif ac yn dod i benmewnseremoniymladd. Mae'rtocynnau ar gyfer y digwyddiadhwn yn cynnwys y gweithdy a mynediad i dir y Castell, gangynnwys y Cadwch, TwneliRhyfel a Taith y Brwydr. Mae tâl ychwanegol yn berthnasol am fynediad i feysydderaill.

Addas ar gyfer plant 5-16 oed. Am resymau diogelwch, ni chaniateir i plant dan 5 oed yn cymryd rhan ond gallant fynd gydag oedolion sydd wedi prynu tocyn.

Sylwch fod y sesiynau hyn yn boblogaidd iawn a gallant werthu ymlaen llaw.
Slotiau amser. Argaeledd cyfyngedig.