Gweithdy Addurno Tarian - Hanner Tymor

01
Mawrth

Dydd Gwener 1 Mawrth

10:15 / 12:15 / 14:30

Tocynnau: £8.00 (yn cyfaddef un plentyn ac un oedolyn)


Dyluniwch eich arbais eich hun ac addurnwch darian bren i fynd adref gyda chi. Fe'i cynhelir yn y Ganolfan Addysg, bydd y gweithdai hyn yn rhoi cyfle i greu celf unigryw a phersonol i fynd adref. Beth am ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda darian arbennig yn y Gymraeg?

Sylwch fod y sesiynau hyn yn boblogaidd iawn a gallant werthu ymlaen llaw.
Slotiau amser. Argaeledd cyfyngedig.