Noel Gallagher’s High Flying Birds

24
Mai

Dydd Gwener 24 Mai 2019

Drysau 17:00
Gorffen 22:30

 


 

Bydd Noel Gallagher’s High Flying Birds yn dechrau haf o gerddoriaeth fyw yn y brifddinas yng ngerddi godidog Castell Caerdydd ddydd Gwener 24 Mai 2019, gan ddod â'i hits rhyngwladol i'r lleoliad eiconig yng nghanol prifddinas Cymru.

Daw'r gefnogaeth gan westai arbennig Gaz Coombes a Boy Azooga. Bydd tocynnau ar werth o 10am dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018, ac maent ar gael o Ticketmaster.co.uk, Alttickets.com, Gigantic.com a Seetickets.com.

Bu 2018 yn flwyddyn anhygoel lwyddiannus i Noel, a enillodd enwebiad Gwobr Mercury gyda'i LP High Flying Birds diweddaraf Who Built The Moon? Dyma 3ydd albwm y band a aeth yn syth i rhif 1, gan ddilyn ymlaen o lwyddiannau ei albwm gyntaf hunan-deitledig a Chasing Yesterday yn 2015. Mae Noel a'r band hefyd wedi cwblhau taith arena o amgylch y DU, gan gynnwys sioe wedi'i werthu allan yng Nghaerdydd, wedi teithio'n helaeth ar draws Gogledd America, Ewrop ac Asia yn ogystal â chadarnhau ymddangosiad pennawd ar gyfer This is Tomorrow a Mad Cool Festival yn 2019.

Yn ychwanegol, fe wnaeth Noel ychwanegu at ei wobr Ivor Novello yn 2013 ar gyfer Casgliad Caneuon Eithriadol, a Gwobr ‘Godlike Genius’ NME 2012 trwy ennill Artist Unigol Gorau ac Albwm Gorau yng Ngwobrau Q eleni. Mae Noel hefyd wedi sôn am ddeunydd o'i albwm nesaf, y mae wedi cadarnhau ei fod yn gweithio arni.

Mae’r digwyddiad yng Nghastell Caerdydd unwaith eto yn cael ei hyrwyddo gan dîm clodwiw sy'n cynnwys enillwyr Hyrwyddwr Rhanbarthol Byw y Flwyddyn y DU dair gwaith, yn ogystal â’r rhai cyfredol, Orchard Live (Orchard Entertainment gynt) ac enillwyr gwobr Hyrwyddwyr Byw Cenedlaethol y DU, dair gwaith, teulu DHP, a ymunodd eleni i ddod â dwy sioe wedi'u gwerthu allan gyda Pete Tong & the Heritage Orchestra a Catfish and the Bottlemen i'r un lleoliad.

Meddai Pablo Janczur, cyfarwyddwr Orchard Live: "Mae Noel yn enw enfawr yn y byd cerddoriaeth, ac yn cael adolygiadau gwych am ei sioeau presennol. Mae Castell Caerdydd yn leoliad gwych ar gyfer cerddoriaeth fyw, roedd ein sioeau 2018 yn arbennig o gofiadwy yno, felly mae gan Gaerdydd noson wych o gerddoriaeth i gychwyn amserlen yr haf."

Daw'r prif gefnogaeth gan y gwestai arbennig Gaz Coombes, enwebai gwobr Ivor Novello hefyd, a chyn-ganwr Supergrass, a ddychwelodd yn gynharach eleni gyda'i 3ydd albwm stiwdio World's Strongest Man sydd wedi ei gynnwys yn aml ar restrau goreuon 2018 gan sefydliadau fel Fopp, Mojo, a Rough Trade.

Mae Boy Azooga, brodor o Gaerdydd, wedi cael blwyddyn ardderchog gyda pherfformiad ar Later with...Jools Holland, torfeydd llawn yng ngwyliau’r haf, gan gynnwys Gŵyl Swn a Gŵyl Green Man a'i albwm cyntaf 1,2, Kung Fu yn ennill Gwobr Cerddoriaeth Cymru fis diwethaf.

 

*Mae'r amseroedd yn fras ac efallai y bydd yn newid.