Gwleddoedd Cymreig yng Nghastell Caerdydd

06 - 24
Mehefin

Ymunwch â ni am noson anffurfiol lle gallwch fwynhau’r gorau o adloniant Cymreig, bwyd o Gymru a chroeso cynnes iawn gan eich gwesteiwr a fydd yn eich diddanu gyda detholiad o ganeuon cyfoes a thraddodiadol yn Gymraeg a Saesneg.

Dyma noson werth chweil, am £49.95 y pen. Mae’n cynnwys blasu medd wrth gyrraedd, pryd tri chwrs, hanner potel o win fesul person (neu ddiodydd meddal) a’r holl adloniant.

Dewch i ymuno yn yr hwyl.

Cynhelir y Gwleddoedd Cymreig yn yr Is-grofft, sy’n ystafell atmosfferig â nenfwd carreg cromennog sy’n dyddio o’r bymthegfed ganrif, neu yn y Ganolfan Ddehongli, gyda llechi cyfoes a Muriau Rhufeinig gwreiddiol o’r bedwaredd ganrif a golygfeydd godidog o’r Gorthwr.

 

Current Dates:

  • Dydd Iau 6 Mehefin
  • Dydd Gwener 14 Mehefin
  • Dydd Llun 24 Mehefin
     

Am argaeledd ac archebu, ffoniwch 029 2087 8100