The Killers - Sounds of the City

28
Mehefin

Bydd THE KILLERS yn chwarae sioe arbennig iawn yng Nghastell Caerdydd ar ddydd Gwener 28 Mehefin. Mae'r grŵp, a gyhoeddwyd yn ddiweddar fel penaethiaid nos Sadwrn ar gyfer Gŵyl Glastonbury eleni (29 Mehefin), yn mynd i brifddinas Cymru y noson flaenorol, eu sioe gyntaf yn y ddinas ers 2012.

 

Mae tocynnau ar gyfer y Killers yng Nghastell Caerdydd yn mynd ar werth dydd Gwener, 29 Mawrth am 9:30 am.

 

Mae The Killers yn y stiwdio ar hyn o bryd yn gweithio ar y dilyniant i Wonderful Wonderful o 2017, eu pumed LP rhif 1 yn y DU, a'u siart topper cyntaf erioed ar gyfer Billboard yr Unol Daleithiau, a oedd yn esgor ar senglau enfawr The Man and Run For Cover. Teithiodd y band ar yr albwm mewn arena ledled y byd a chyda rhagor o sioeau pennawd yn y DU ym Mharc Hyde, Lledred a chyfres o ddyddiau stadiwm. Bydd y grŵp yn arwain nifer o wyliau U.S mawr yr haf hwn, gan gynnwys Woodstock 50. Sioeau Castell Caerdydd a Glastonbury fydd unig ddyddiadau'r DU ar gyfer 2019.

 

Yn ddiweddar, dadorchuddiodd The Killers gân annibynnol, Land Of The Free, gyda fideo gan Spike Lee, cyfarwyddwr arobryn yr Academi. Fe'u recordiwyd yn eu brwydr eu hunain yn Las Vegas, Nevada ac fe'u cynhyrchwyd gan Jacknife Lee, gwahoddodd y Killers Spike Lee i wneud y fideo ar gyfer y gân, sef galaru calonogol a ysbrydolwyd gan ddigwyddiadau cyfredol a thrasiedïau cenedlaethol diweddar yn yr Unol Daleithiau.