DEPOT in the Castle 2019

13
Gorffennaf

Mae DEPOT yn y Castell yn ôl am ei drydedd flwyddyn yn rhedeg, ac yn fwy nag erioed. Eleni, ni fyddwn yn dod â dim, ond dau bennaeth anhygoel, yn syth i galon Caerdydd.

Gallwch ddisgwyl yr un adloniant o ansawdd i'r teulu cyfan fel y blynyddoedd blaenorol. Byddwn yn dod â'r gorau orau i chi o ran artistiaid lleol; o ferched glitter i weithredoedd syrcas, o adrodd straeon i wisgo blychau. Bydd ein tîm dylunio yn gweithio uwchben a thu hwnt i sicrhau y bydd y lleoliad eiconig yn lle perffaith i ymlacio ar ddiwrnod yr Haf.

Symud i mewn i'r noson lle byddwn yn trawsnewid y tiroedd i mewn i le y gallwch chi wirioneddol adael i'ch gwallt i lawr gyda rhai ffrindiau agos. Does dim byd tebyg i wylio'r haul i lawr y tu ôl i'r Castell, ynghyd â thrac sain anhygoel.

Bwyd a diod yw'r hyn sydd orau i ni! Felly, gallwch ddisgwyl dim ond y dewis gorau o fwydydd a diodydd stryd ar y dydd. Mae'r Castell yn cynnig y lleoliad perffaith i sipio ar un oer, tra'n mwynhau rhai o'r masnachwyr gorau o gwmpas a dawnsio ymlaen i'ch hoff artistiaid.

Cadwch eich llygaid ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y cyhoeddiadau diweddaraf ar docynnau, penaethiaid a masnachwyr bwyd stryd.