Twrnamaint y Marchogion

17 - 18
Awst

Teithiwch yn ôl drwy amser a thystiwch i farchogion fonheddig, ochr yn ochr â  sgwïer dewr, mewn arddangosfeydd gwefreiddiol o frwydro yn yr oesoedd canol.

Ymunwch â ni am ddiwrnod llawn hwyl wrth i'r Warwick Warriors gystadlu mewn brwydr epig am deitl pencampwr Twrnamaint y Marchogion.

 

Uchafbwyntiau’r Cynnwys:

 

  • Arddangosfeydd cyffrous a dilys o ymladd
  • Cefnogwch farchogion fonheddig neu aniddig
  • Rhoi cynnig ar Saethyddiaeth a Magnelaeth
  • Gemau ac Adloniant  Canoloesol
  • Cerddoriaeth gan Minstrels de Clare
  • Dewch i ymarfer eich Sgiliau Syrcas

 

 

Tocynnau ar Gael Nawr Prisiau Deiliaid Allwedd y Castell*
Oedolyn £7.00 £5.00
Plentyn (5-16 Oed)** £5.00 £3.00
Person Hŷn £6.00 £4.00
Dan 5 Oed AM DDIM  

Sylwch: Nad yw’r tocyn hwn yn cynnwys mynediad i Randai’r Castell, y Gorthwr, Firing Line na thaith glywedol
* Rhaid cyflwyno Allwedd y Castell dilys gyda thocyn ar gyfer mynediad i'r safle
** Mae angen i blant 16 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn

 

AMSER DIGWYDDIAD
10:30 Y Cyhoeddi a’r Derbyn o’r Sialens, Dewiswch eich Pencampwr! (Arena Ymladd)
11:00 Cystadleuaeth Saethyddiaeth (Arena Saethyddiaeth ar Lawnt y Castell)
12:00 Rownd 1 – Marchog yn erbyn Marchog – Ymladd Cleddyf (Prif Arena)
13:30 Gwisgo’r Marchog (Gwersyll y Farchogion)
14:00 Rownd 2 – Sgil Arfau – Polyn Arfau a Chrest (Arena Ymladd)
15:00 Rownd 3 –  Marchog yn erbyn Marchog -  Mae'r Cryfaf yn Goroesi (Arena Ymladd)
16:00 Y Sgarmes Fawreddog a Chyflwyniad yr Enillydd (Arena Ymladd)

 

Saturday, 17 August
Sunday, 18 August
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
Book now Book now