Luna Cinema - Bohemian Rhapsody

13
Medi

2018 - 12A - 2awr14mun
DRYSAU 6:15PM
FFILM 7:30PM

Sinema o dan y sêr - erbyn hyn yn ffefryn gadarn yng nghalendr y Castell. Dewch â'ch ryg, picnic a mwynhewch eich hoff ffilmiau yn osodiad hudol y Castell.

 

BWYD A DIOD

Bydd Bar Luna gydag Estrella ar y safle yn gwasanaethu detholiad llawn o ddiodydd alcoholig a di-alcohol, gan gynnwys cwrw Estrella, prosecco, gwinoedd, ysbrydion a diodydd meddal. Bydd diodydd poeth hefyd ar gael yn y bar.

Bydd bwyd ar gael o ein partneriaid gourmet ar y safle.