NADOLIG FICTORAIDD SION CÔRN

14
Tachwedd
23
Rhagfyr

NOSON HUDOLUS I'R TEULU CYFAN YNG NGHASTELL CAERDYDD


 

PROFIAD NEWYDD AR GYFER 2019!

Dewch i Gastell Caerdydd y Nadolig hwn a mwynhewch noson yng ngolau cannwyll o hwyl y Nadolig, i gyd yn lleoliad hyfryd ein ystafelloedd Fictoraidd wedi'u haddurno'n draddodiadol. Cael eich cyfarch gan gymeriadau mewn gwisg, yn awyddus i rannu traddodiadau Nadolig y gorffennol, a chael eich llun wedi'i dynnu ar bwys y goeden yn Neuadd y Fynedfa. Dilynwch y Lwybr Candy Cane trwy'r Castell i'r Ystafell Arlunio, lle mae ymweliad hyfryd gyda Siôn Corn yn aros. Rhoddir anrhegion a bydd danteithion cynnes yn cael eu gweini yn y Llyfrgell cyn i chi fynd adref.

 

Plant: £12.95 (yn cynnwys anrheg)

Oedolion: £6.95

 

MAE EICH TOCYN YN CYNNWYS:

  • Ymweld â'r Ysteafelloedd Fictoraidd addurnedig.
  • Cyfarfod gyda Siôn Corn ac anrheg.
  • Llwybr Cansen Candy trwy'r tŷ gyda chansen candy i fynd adref.
  • Gweithgaredd crefft Fictoraidd yn y Neuadd Wledda.
  • Gwin poeth a mins pei yn y Llyfrgell.
  • Gostyngiad o 10% yn Siop Nadolig a Chaffi'r Castell wrth i chi aros.

 

DYDDIADAU:
05 Rhag 08 Rhag 12 Rhag
WEDI GWERTHU WEDI GWERTHU WEDI GWERTHU
14 Rhag 15 Rhag 19 Rhag
WEDI GWERTHU WEDI GWERTHU WWEDI GWERTHUED
21 Rhag 22 Rhag 23 Rhag
WEDI GWERTHU WEDI GWERTHU WEDI GWERTHU
SYLWCH: Bydd Siôn Corn dwyieithog ar gael ar y dyddiadau wedi'u lliwio mewn coch.

 

AMSEROEDD Y SESIYNAU:
16:00 16:30 17:00
17:30 18:00 18:30