CLWB COMEDI CASTELL CAERDYDD

21
Tachwedd

Ydych chi'n hoffi comedi? Ydych chi'n hoffi cestyll? A fyddech chi wrth eich bodd yn gweld comedi yn cael ei pherfformio mewn castell? Wrth gwrs byddech chi! Felly, dewch draw i Glwb Comedi Castell Caerdydd!

Bob mis rydym yn casglu pedwar o'r enwau gorau ar gyfer noson unigryw o stand-up yn lleoliad atmosfferig ein is-grofft canoloesol cromennog.

Ar y rhaglen y tro hwn mae Alex Kealy, Ross Smith, Holly Burn a Laura Davis.

 

Dydd Iau, 21 Tachwedd

18:30 (Bar)
19:30 (Perfformiad gyntaf)

Tocynnau: £12.00

Oedran: 18+ Yn Unig

 

Cyflwynir gan Little Wander, crewyr Gwyl Comedi Machynlleth.

 

Tocynnau AR GAEL NAWR!

Book now