World's Big Sleep Out Caerdydd

07 - 08
Rhagfyr

CYSGU ALLAN O DAN Y SÊR YNG NGHASTELL EICONIG CAERDYDD I ROI DIWEDD AR DDIGARTREFEDD

ARCHEBWCH EICH LLE

Ar ddydd Sadwrn 7fed Rhagfyr bydd elusen digartrefedd Cymru, Llamau, yn cynnal Cwsg Allan Mwyaf y Byd yng Nghastell Caerdydd, gan groesawu hyd at 2,000 o bobl i'r tiroedd hanesyddol i gysgu y tu allan am y noson a chodi arian i ddod â digartrefedd i ben.

Y llynedd, cefnogodd Llamau 10, 621 o bobl ifanc, menywod a phlant i adael digartrefedd ar eu hôl am byth. Credwn yn wirioneddol nad yw digartrefedd yn anochel. Rydym yn feiddgar dychmygu byd heb ddigartrefedd ac yn benderfynol o'i gyflawni.

Trwy gymryd rhan yn y Cwsg Allan Mwyaf yn y Byd byddwch yn helpu i godi arian achub bywyd ar gyfer 1,000,000 o bobl ddigartref a dadleoledig ledled Cymru a ledled y byd.

Ar y noson, gallwch ymuno â rhestr gynyddol o enwogion o Gymru sy'n mynychu digwyddiad Caerdydd gan gynnwys Matt 'Dirty Vegan' Pritchard a Richard Parks ochr yn ochr â rhai o gerddorion gorau Cymru, Boy Azooga, Kizzy Crawford, Shelleyann Evans a The Gentle Good, ar gyfer un noson anhygoel o undod o dan y sêr.

Mae’r digwyddiad, a gynhelir gan Llamau mewn partneriaeth â World’s Big Sleep Out a Social Bite, yn digwydd fel rhan o ddangosiad byd-eang o undod gyda’r rhai sy’n profi digartrefedd a dadleoliad. Am un noson yn unig, bydd disgwyl i 50,000 o bobl gysgu y tu allan mewn lleoliadau eiconig ledled y byd.

Mae cofrestru ar agor nawr, ac mae Llamau yn gofyn i bawb sy'n cymryd rhan ymrwymo i godi £ 150. Bydd 100% o’r arian a godir yn mynd tuag at elusennau digartrefedd, gyda rhaniad 50/50 rhwng gwaith Llamau i ddod â digartrefedd i ben yma yng Nghymru ac elusennau byd-eang yn helpu pobl ddigartref a phobl sydd wedi’u dadleoli. Ymhlith y partneriaid rhyngwladol ar gyfer yr ymgyrch mae UNICEF UDA, Cronfa Malala a'r Sefydliad Digartrefedd Byd-eang.

Gall pobl gofrestru ar gyfer y digwyddiad yng Nghaerdydd yn https://www.bigsleepout.com/join-a-sleep-out/cardiff