SINEMA TANDDAEAROL Y NADOLIG

21 - 22
Rhagfyr

Mae'n Nadolig!

Mae Sinema Danddaearol yn dychwelyd i'n Is-grofft canoloesol ym mis Rhagfyr, cyn i Siôn Corn ddod. Felly, lapiwch yn gynnes a dewch draw i Gastell Caerdydd y Nadolig hwn ar gyfer rhaglen wych o'ch hoff ffliciau Nadoligaidd.

 

THE GRINCH (U)

Mae'r grump gwyrdd gwych hwn, y creadur bach-galon hwn yn casáu'r Nadolig a hwyl, ond mae'n dal i gael ei nodwedd ei hun gyda stori gan Seuss, ynghyd ag animeiddiad gwych gan wneuthurwyr Minions yn Illumination!

A'r lle gorau i weld y rascal mwyaf di-Nadoligaidd hwn? Yn ddwfn o dan y ddaear, o dan gastell Caerdydd ei hun!

Sad, 21 Rhag - 10:30 Llun, 23 Rhag - 12:15    
Book now Book now    

 

HOME ALONE (PG)

Kevin! Mae bachgen ifanc yn cael ei adael yn ddamweiniol ar ei ben ei hun dros wyliau’r Nadolig, a rhaid iddo benderfynu sut i ofalu amdano’i hun a chael y gorau ar ddau leidr sy’n targedu ei dŷ. Mae Home Alone yn dal yn un o’r ffilmiau Nadolig mwyaf poblogaidd erioed.

Sad, 21 Rhag - 12:30 Sul, 22 Rhag - 10:30    
WEDI GWERTHU WEDI GWERTHU    

 

THE MUPPET CHRISTMAS CAROL (U)

Ar Noswyl y Nadolig, daw ysbrydion Nadoligau’r Gorffennol, y Presennol a’r Dyfodol i ymweld â’r dyn busnes calongaled Ebenezer Scrooge, i ddysgu gwers bwysig iddo.  Gyda Michael Caine yn rhan Scrooge, Kermit y Broga yn rhan Bob Cratchit a’r Great Gonzo fel Charles Dickens.

Sad, 21 Rhag - 14:30      
WEDI GWERTHU      

 

ELF (PG)

Amser maith yn ôl, ym Mhegwn y Gogledd, gwnaeth Papa Elf fabwysiadu bachgen bach a rhoi’r enw Buddy iddo.  Pan fo Buddy wedi tyfu, a sylweddoli nad coblyn mohono, mae’n penderfynu mynd i chwilio am ei dad geni yn Ninas Efrog Newydd.  Gyda Will Ferrell yn chwarae rhan Buddy, mae Elf wedi dod yn un o’r ffilmiau Nadolig mwyaf poblogaidd.

Sad, 21 Rhag - 16:30 Sad, 21 Rhag - 18:30 Sul, 22 Rhag - 16:15 Sul, 22 Rhag - 18:15
WEDI GWERTHU WEDI GWERTHU WEDI GWERTHU WEDI GWERTHU
Llun, 23 Rhag - 14:00 Llun, 23 Rhag - 20:00    
Book now   Book now    

 

GREMLINS (12A)

Cadwch nhw yn y tywyllwch.  Peidiwch â rhoi dŵr iddyn nhw.  A pheidiwch byth, byth â’u bwydo ar ôl canol nos.  Dyma’r rheolau ynghylch cadw mogwai fel anifail anwes.  Pan fo Billy yn derbyn un fel rhodd Nadolig, does ganddo ddim syniad faint o drafferth y bydd yn ei achosi.  Clasur Nadolig direidus gan y cynhyrchydd Steven Spielberg.

Sad, 21 Rhag - 20:30      
Book now      

 

THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (PG)

Mae Jack Skellington, Pwmpen-Frenin Tref Halloween, yn darganfod porthol i Dref y Nadolig ac mae’n penderfynu dathlu traddodiadau’r Ŵyl yn ei ffordd ei hun. Ffilm wedi ei hanimeiddio’n benigamp gan Tim Burton.

Sul, 22 Rhag - 12:30      
WEDI GWERTHU      

 

SANTA CLAUS: THE MOVIE (PG)

Yn cael ei dangos yn sgil galw mawr! Stori boblogaidd am sut y daw dyn cyffredin o’r enw Claus o hyd i’w ffawd Nadoligaidd, gan ddod â llawenydd i’r byd am ganrifoedd lawer.  Tan i’r coblyn mwyaf direidus (Dudley Moore) gwrdd â dyn busnes creulon a tharo bargen allai ddifetha’r Nadolig i bawb…

Sul, 22 Rhag - 14:00 Llun, 23 Rhag - 16:00    
WEDI GWERTHU Book now    

 

DIE HARD (U)

Mae'n Noswyl Nadolig ac mae pawb yn dathlu yn Nakatomi Plaza, nes i Hans Gruber a'i ddynion chwalu'r parti yn dreisgar a chymryd y gwesteion yn wystlon. Ac eithrio un: John McClane, cop o Efrog Newydd a gafodd wahoddiad trwy gamgymeriad…

Sul, 22 Rhag - 20:15      
Book now      

 

THE POLAR EXPRESS (U)

Un Noswyl Nadolig, mae bachgen ifanc yn mynd ar fwrdd trên dirgel ar gyfer Pegwn y Gogledd…

Mae Tom Hanks yn serennu fel bron pawb yn y nodwedd Nadoligaidd hon gan Robert Zemeckis, cyfarwyddwr disglair Forrest Gump a Back To The Future.

Llun, 23 Rhag - 10:00      
WEDI GWERTHU      

 

NATIONAL LAMPOON'S CHRISTMAS VACATION (PG)

Ffefryn cynulleidfa arall, yn cael ei sgrinio yn ôl y galw poblogaidd!

Mae Clark Griswold (Chevy Chase) eisiau "Nadolig teuluol hen ffasiwn hwyliog" ond buan iawn mae ei gynlluniau'n mynd yn ddrwg iawn ...

Llun, 23 Rhag - 18:00      
Book now