TAITH YSBRYDION CASTELL CAERDYDD

13
Mawrth
23
Mai

Hyd y Daith: Oddeutu 2 awr
Pris y Daith:
£16.00 y pen
Oedran Isaf:
12

CLICIWCH YMA am ddyddiadau sydd ar gael ac i archebu.

Mae Castell Caerdydd yn sefyll yn falch wrth galon y Brifddinas, ac mae’n gartref i gannoedd o flynyddoedd o hanes a llawer o deuluoedd nodedig. Mae twristiaid o bedwar ban byd yn ymweld â’r safle drwy gydol y flwyddyn, ond beth sy’n digwydd wedi iddi nosi, dwedwch?

Ymunwch â Teithiau Tywyll Cymru/Dark Wales Tours i grwydro’r castell hudolus hwn gyda’r nos. Cewch ddarganfod hanes anhygoel y Castell o’i darddiad Rhufeinig i’w drawsnewidiad i’r castell ffantasi hudolus a welwch heddiw ac, wrth gwrs, y ffenomena ysbrydol rhyfedd di-rif sydd wedi’u cofnodi yma dros y blynyddoedd.

Ar y daith hon byddwn yn ymweld â rhannau o’r castell sy’n destun straeon ysbrydol niferus. Synau rhyfedd, siapiau brawychus a stori chwedlonol ceffyl a chert sydd, yn ôl y si, yn gennad i farwolaeth.

Byddwn hefyd yn mentro i uchelfannau’r Castell, i ystafell ysmygu’r haf yn nhŵr y cloc, ystafell sydd ar glo fwy na heb, lle cynhaliodd 3ydd Ardalydd Bute arbrofion rhyfedd mewn ymgais i alw’r meirw.

Rhaid dringo dros 100 o risiau i’w chyrraedd, felly mae lefel gymedrol o ffitrwydd yn hanfodol ar gyfer y daith hon. Hefyd, yn anffodus, nid yw’r daith yn addas i gadeiriau olwyn oherwydd yr ardaloedd rydym yn ymweld â nhw.