CLWB COMEDI

19
Mawrth

Dewch draw i Glwb Comedi Castell Caerdydd. Bob mis rydym yn casglu pedwar o'r enwau newydd gorau ar gyfer noson unigryw o stand-up yn lleoliad atmosfferig ein is-grofft canoloesol cromennog.

Ar y rhaglen y tro hwn mae Tom Ward, Faye Treacy, Sunil Patel a Garrett Millerick.

Iau, 19 Mawrth

18:30 (Bar)
19:30 (Perfformiad gyntaf)

Tocynnau: £12.00

Oedran: 18+ Yn Unig

Cyflwynir gan Little Wander, crewyr Gwyl Comedi Machynlleth.

 

Book now