FIGHT CLUB - Sinema Danddaearol - WEDI'I GANSLO

04
Ebrill

Sad, 4 / Sul 5 Ebrill - 20:20 (18)

Rheol gyntaf Fight Club yw nad ydych yn siarad am Fight Club, ond gallwn ddweud wrthych y bydd dangosiad unigryw o glasur sy'n diffinio cenhedlaeth yn serennu enillydd Oscar Brad Pitt mewn ystafell gyfrinachol o dan Gastell Caerdydd, ac mae'r tocynnau'n AR WERTH NAWR.

Anelwch am y brif giât a bydd staff yn eich pwyntio i'r cyfeiriad cywir. Nid oes angen i chi dalu ffi mynediad ychwanegol i'r castell os ydych chi'n gwylio ffilm yn unig. Mae mynediad ramp i'r is-do ar gael, ac mae'r staff yn hapus i wneud eich ymweliad mor hygyrch â phosibl.

Efallai y bydd yn rhaid i ni ofyn am ID i gydymffurfio â thystysgrif 18 y BBFC. Bydd lluniaeth ar werth yn y bar tanddaearol, ac efallai y bydd y ffilm yn cychwyn yn brydlon iawn.


O ganlyniad i'r sefyllfa Coronavirus sy'n datblygu ac er budd gorau ein hymwelwyr a'n staff, rydym wedi penderfynu mai'r unig benderfyniad cyfrifol yw canslo ein sioeau Nosweithiau Comedi a Sinema Danddaearol sydd ar ddod.

Bydd yr holl docynnau a brynwyd hyd yma yn cael eu had-dalu mor gyflym â phosibl. Gobeithiwn allu aildrefnu'r sioeau hyn yn nes ymlaen a byddwn yn eich diweddaru cyn gynted ag y gallwn.