SINEMA DANDDAEAROL - WEDI'I GANSLO

04
Ebrill

Mae Sinema Danddaearol Castell Caerdydd yn ailagor mewn pryd ar gyfer Gŵyl Animeiddio Caerdydd a gwyliau'r Pasg! Profwch y clasuron animeiddiedig hyn yn is-grofft y castell o'r 15fed ganrif.

Mae pob sioe yn £5 y tocyn, heblaw am CYFRINACH LLYFR KELLS [THE SECRET OF KELLS], sydd AM DDIM diolch i gefnogaeth hael S4C (mae angen archebu ar-lein o hyd). Byddwn yn sgrinio fersiwn Gymraeg arbennig o'r ffilm a enwebwyd am Oscar (gydag isdeitlau Saesneg) ac yna sgwrs gyda'r animeiddiwr effeithiau arbennig Lorraine Lordan.

 

Disney's Sleeping Beauty (U)
Sad, 4 Ebrill 11:00 Book now

 

Cyfrinach Llyfr Kells (PG)
Sad, 4 Ebrill 12:45 Book now

 

Fantastic Mr Fox (PG)
Sad, 4 Ebrill 14:45 Book now

 

Batman: Mask of the Phantasm (PG)
Sad, 4 Ebrill 16:30 Book now

 

Your Name (12A)
Sad, 4 Ebrill 18:00 Book now

 

Anelwch am brif giât y castell pan gyrhaeddwch a bydd staff yn eich pwyntio tuag at yr is-do. Nid oes angen i chi dalu ffi mynediad ychwanegol i'r castell os ydych chi'n gwylio ffilm yn unig. Mae mynediad ramp i'r is-do ar gael, ac mae'r staff yn hapus i wneud eich ymweliad mor hygyrch â phosibl.

Efallai y bydd yn rhaid i ni ofyn am ID i gydymffurfio â graddfeydd BBFC. Ni fydd angen tocyn ar blant dan 2 oed ond ni roddir sedd iddynt. Bydd lluniaeth ar werth yn y bar undercroft, a bydd y ffilmiau fel arfer yn cychwyn yn brydlon iawn!