CLWB COMEDI - WEDI'I GANSLO

23
Ebrill

Dewch draw i Glwb Comedi Castell Caerdydd. Bob mis rydym yn casglu pedwar o'r enwau newydd gorau ar gyfer noson unigryw o stand-up yn lleoliad atmosfferig ein is-grofft canoloesol cromennog.

Ar y rhaglen y tro hwn mae Sara Barron, Vanessa Hammick, Rosie Jones a Jack Barry.

Iau, 23 Ebrill

18:30 (Bar)
19:30 (Perfformiad gyntaf)

Tocynnau: £12.00

Oedran: 18+ Yn Unig

Cyflwynir gan Little Wander, crewyr Gwyl Comedi Machynlleth.


O ganlyniad i'r sefyllfa Coronavirus sy'n datblygu ac er budd gorau ein hymwelwyr a'n staff, rydym wedi penderfynu mai'r unig benderfyniad cyfrifol yw canslo ein sioeau Nosweithiau Comedi a Sinema Danddaearol sydd ar ddod.

Bydd yr holl docynnau a brynwyd hyd yma yn cael eu had-dalu mor gyflym â phosibl. Gobeithiwn allu aildrefnu'r sioeau hyn yn nes ymlaen a byddwn yn eich diweddaru cyn gynted ag y gallwn.