THEATR AWYR AGORED - WEDI'I GANSLO

04
Gorffennaf

Mae The Lord Chamberlain's Men, gyda thristwch mawr, wedi penderfynu gohirio eu taith o Macbeth tan haf 2021. Bob amser yn ddigwyddiad poblogaidd a rhyfeddol yng nghalendr y Castell, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eu croesawu yn ôl y flwyddyn nesaf. Bydd pob deiliad tocyn yn cael ei ad-dalu mor gyflym â phosibl. Diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth barhaus yn y cyfnod anodd hwn.


Mae The Lord Chamberlain’s Men, prif gwmni theatr gwrywaidd y DU - gyda chysylltiadau uniongyrchol â hanes William Shakespeare - yn eich gwahodd i ymuno â nhw yr haf hwn ar gyfer y drasiedi anadl a disglair, Macbeth.

“By the pricking of my thumbs,
Something wicked this way comes.”

 

Sad, 4 Gorffennaf 2020 Book now
Drysau: 18:30
Cychwyn: 19:30
Tocynnau: £14.00 (Oedolyn) / £9.00 (Plentyn)

 

Yn dod i'r amlwg yn fuddugol ac wedi'i addurno mewn rhyfel mae Macbeth yn ei dderbyn ynganiad gwefreiddiol gan dair chwaer ryfedd sydd yn proffwydo y bydd un diwrnod yn Frenin yr Alban. Wedi ei oresgyn gan uchelgais ac yn cael ei yrru ymlaen gan ei wraig bwerus, mae Macbeth yn llofruddio'r brenin ac yn gosod dilyniant ofnadwy o digwyddiadau lle nad oes troi yn ôl.

“It will have blood, they say; blood will have blood.”

Drama o hud goruwchnaturiol, uchelgais cromennog ac archwiliad o ganlyniadau ofnadwy'r chwant anniwall am bŵer. Gyda chwpl pŵer mwyaf iasoer Shakespeare a barddoniaeth wirioneddol gyffrous bydd y ddrama syfrdanol hon yn eich dal.

Dewch â chadair a phicnic, a pharatowch i gael eich difyrru a'i gludo yn gwylio Shakespeare wrth iddo ei weld yn perfformio gyntaf; yn yr awyr agored, gan gast dynion i gyd gyda gwisgoedd, cerddoriaeth a dawns Elisabethaidd. Yn dilyn gwerthu allan y llynedd, archebwch yn gynnar er mwyn osgoi colli allan!

Dilysrwydd | Rhagoriaeth | Hud