LUNA CINEMA - Romeo & Juliet

10
Medi

Mae prif sinema awyr agored y DU yn ôl yng Nghastell Caerdydd haf gyda dewis gwych o drawiadau ysgubol.

Dydd Iau, 10 Medi
Drysau @ 18:00
Ffilm @ 19:30

AM Y FFILM

Cast: Leonardo DiCaprio, Claire Danes, Brian Dennehy, John Leguizamo, Pete Postlethwaite, Paul Sorvino, Diane Venora

Crynodeb: Mae'r gystadleuaeth rhwng dau deulu sefydledig Verona, y Capulets a'r Montagues, yn effeithio ar berthynas eu plant Romeo a Juliet.

Cyfarwyddwr: Baz Luhrmann

Genre: Drama

Romeo + Juliet © 1996 Twentieth Century Fox Film Corporation. Pob hawl wedi'i chadw.

Mae'r haf ar y gorwel ac mae hynny'n golygu bod 12fed tymor ffilmiau awyr agored olynol The Luna Cinema yn hefyd! Ar ôl ychydig fisoedd cyntaf cythryblus i'r flwyddyn, mae angen i ni i gyd edrych ymlaen
at nosweithiau haf mewn lleoliadau hyfryd, yn mwynhau ffilm wych ar sgriniau anferth o dan y sêr. Bydd pob un o sgriniau Luna yn digwydd yn yr awyr iach, a chydag ymrwymiad y trefnwyr i gynnig
1m² i bob aelod o'r gynulleidfa, gan sicrhau bod gan westeion le i gicio yn ôl a mwynhau'r lleoliad.

Fel bob amser, mae croeso i gynulleidfaoedd Luna Cinema ddod â phicnics i ddangosiadau. Fodd bynnag,
bydd gan bob digwyddiad fwyd poeth gourmet gwych ar werth a bar llawn ar y safle. Newydd ar gyfer 2020 yw'r Pecyn Soffa VIP. Mae hyn yn cynnwys soffa bag ffa moethus i ddau, ynghyd â photel o prosecco, popgorn a hyd yn oed flanced i'ch cadw chi'n glyd wrth i chi wylio'r ffilm.

I archebu tocynnau ac i gael mwy o wybodaeth, ymwelwch â www.thelunacinema.com

Darllenwch Bolisi Sinema Luna COVID-19 - Archebwch gyda gwarant hyder.