Diweddariadau Pwysig COVID-19

Hoffem ddiolch i bawb am eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth barhaus yn ystod yr amgylchiadau anodd iawn hyn. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl cyn gynted â phosibl, yn y cyfamser gobeithiwn y byddwch chi i gyd yn aros yn ddiogel ac yn iach, dymuniadau gorau gan y tîm cyfan yng Nghastell Caerdydd.


Cau Castell Caerdydd

Yn dilyn canllawiadau'r Llywodraeth ynglyn a mannau cyhoeddus, mae Castell Caerdydd nawr ar gau nes bydd rhybudd pellach.

Ymddiheuriadau diffuant am unrhyw anghyfleustra a achosir ond iechyd a lles ymwelwyr a staff yw ein prif flaenoriaeth.

Byddwn yn cyhoeddi unrhyw ddiweddariadau pellach yma ac ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, pan fyddant ar gael.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yna cysylltwch â ni trwy'r e-bost yma: cardiffcastle@cardiff.gov.uk


DigwyddiadauCastellCaerdydd

Er nad ydym yn ymwybodol pa mor hir y bydd yn ofynnol i'r Castell aros ar gau, rydym wedi penderfynu canslo ein holl ddigwyddiadau a drefnwyd tan ddechrau mis Mai. Ar gyfer digwyddiadau diweddarach, byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa a gwneud penderfyniadau yn unol â'r datblygiadau diweddaraf.

Bydd holl ddeiliaid tocynnau digwyddiadau'r Castell yn cael eu had-dalu trwy Ticket Source cyn gynted â phosibl. Fel arfer, byddai hyn yn cymryd ychydig ddyddiau gwaith, fodd bynnag, efallai y bydd peth oedi oherwydd y nifer fawr o ganslo digwyddiadau a brofir ar yr adeg hon.

 

Mae'r rhestr o ddigwyddiadau sydd wedi'u canslo neu eu gohirio fel a ganlyn:

  • SinemaDanddaearol - GŵylAnimeiddioCaerdydd
  • Sinema Danddaearol - Fight Club
  • CyfresDarlithoedd 2020 - AdeiladauEdwardaiddCaerdydd
  • Comedi yn y Castell
  • CyfresDarlithoedd 2020 - ArddangosfaFawrCaerdydd
  • Theatr Awyr Agored - Macbeth (Gohiriwyd hyd haf 2021)

 

Efallai y bydd digwyddiadau allanol (e.e. cyngherddau’r haf) sy’n cael eu cynnal yn y Castell yn cael eu canslo yn y dyddiau i ddod. Byddwn yn eich hysbysu cyn gynted ag y byddwn yn clywed unrhyw newyddion gan drefnwyr y digwyddiadau hyn. Os bydd unrhyw ganslo'n digwydd yna cysylltwch â'ch darparwr tocynnau i gael mwy o wybodaeth.