Neidio i'r prif gynnwys

Gwyl Nadolig - Castellana

Dyddiad(au)

01 Rhag 2022 - 01 Ion 2023

Lleoliad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 3RB

Map Google

MWY O WYBODAETH...

GWYL NADOLIG CASTELL CAERDYDD
YN Y SPIGELTENT

Mae Gŵyl Nadolig Castell Caerdydd yn atyniad adloniant newydd ysblennydd sy’n cael ei lwyfannu mewn lleoliad unigryw ar dir Castell Caerdydd. Gan ychwanegu arlwy unigryw arall at Dymor y Nadolig Caerdydd, bydd tair sioe anhygoel yn cynnig rhywbeth at ddant pawb – Santa’s Wish, Castellana a The Nutcracker – ac yn cael eu perfformio yn y rownd, yn agosatrwydd Spiegeltent 570-sedd, yn addo ym mhob eiliad. cludo ymwelwyr i fyd hiraethus a hudolus.

BETH YW SPIEGELENT?

Spiegeltent Ewropeaidd (neu ddrychau hud) yw’r cabaret a’r salon cerddoriaeth eithaf. Mae’n bafiliwn wedi’i naddu â llaw a ddefnyddiwyd fel neuadd ddawns deithiol, salon adloniant Bohemaidd a phabell blasu gwin ers diwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif. Roeddent yn arfer bod yn brif atyniad yn ffeiriau hwyl Gwlad Belg.

Mae’r babell wedi’i hadeiladu o bren, drychau wedi’u torri, cynfas, gwydr plwm, a manylir arno mewn brocêd melfed. Mae pob un yn unigryw gyda’i enw, personoliaeth ac arddull ei hun. Dim ond llond llaw o’r pebyll arbennig a chwedlonol hyn sydd ar ôl yn y byd ac mae The Fortuna, sy’n eiddo i’r cwmni Iseldiraidd Van Rosmalen, yn un o’r rhai harddaf, yn gartref i rai o berfformwyr a cherddorion gorau’r byd.

Castellana

Sioe Adloniant syfrdanol

Mae sioe newydd sbon Castellana yn gyfuniad syfrdanol o gabaret, bwrlesg a chomedi gydag awgrym o ddrwgdeimlad gyda cherddoriaeth anthemig a stori wedi’i gosod mewn byd cyfriniol hudolus sy’n llawn chwilfrydedd ac amheuaeth. Bydd perfformwyr o safon fyd-eang yn rhyfeddu, yn hudo, yn drysu ac yn difyrru wrth iddynt gyflwyno Noson Allan Nadoligaidd orau yn lleoliad agos-atoch y Fortuna Spiegeltent.
Paratowch i gael eich croesawu a’ch plesio gan ddewiniaid digywilydd, y rhai sy’n newid siapiau, y rhai sy’n hedfan yn uchel, yr angylion tanllyd a’r cythreuliaid disglair o Castellana .

Wrth i’r hud feddw ar eich synhwyrau, darganfyddwch straeon a thrawsnewidiadau rhyfedd y bobl a ddaeth o’ch blaen. Mae unrhyw beth yn bosibl i’r rhai sy’n meiddio gadael eu bywydau bob dydd ar ôl a mynd i mewn i’r byd arall diamser, di-baid hwn o wyrthiau a rhyfeddod.

Mae Castellana yn cael ei premiere byd ar 1 Rhagfyr ac yn rhedeg tan 8 Ionawr 2023. Mae’r sioe yn addas ar gyfer y rhai 16+ oed

GWASANAETH CWSMER

Sylwch nad yw Castell Caerdydd yn gyfrifol am weithrediad Gŵyl y Nadolig yn y Spiegeltent, nid ydym yn delio ag unrhyw werthiant tocynnau ac ni allwn ddarparu gwybodaeth am unrhyw archebion, na gwneud newidiadau iddynt.

Ar gyfer pob ymholiad gan gwsmeriaid yn ymwneud â sioeau Gŵyl y Nadolig, cysylltwch ag info@thecastle.wales, neu ffoniwch +44 (0)29 2152 0052.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.